6η Σύνοδος της Συντονιστικής Επιτροπής των “Κινήσεων Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία

Στις 8 Ιουλίου διεξήχθη η 6η Σύνοδος της 4ης Συντονιστικής Επιτροπής  των Κινήσεων Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία , όπου ολοκληρώθηκε με την έκδοση απόφασης.

Συνοπτικά αναφέρει:

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΤΗΣ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

Η πανδημία μοιάζει να έχει καταλυτικές ιδεολογικοπολιτικές συνέπειες.  Το κοινωνικό κράτος που τόσο έχει λοιδορηθεί τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται να παίρνει θριαμβευτικά την εκδίκησή του. Η πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση επέβαλε σε όλες τις κυβερνήσεις να υιοθετούν κεϋνσιανές και αναδιανεμητικές πολιτικές αντλούμενες από το ιστορικό οπλοστάσιο της σοσιαλδημοκρατίας. Το ζητούμενο είναι οι οικονομικά και κοινωνικά χρήσιμες αυτές πολιτικές να παραμείνουν επίκαιρες και ενεργές ακόμα και μετά την υπέρβαση της πανδημίας και των συνεπειών της  και να μην υπάρξει επιστροφή στην αγοραία «κανονικότητα». Η ενίσχυση των Σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων στην Ευρώπη είναι πλέον απαραίτητη για να διασφαλισθεί η έμφαση σε μια  κοινωνικά προσανατολισμένη οικονομία της αγοράς.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από μια αρχική φάση αναδίπλωσης σε εθνικές πολιτικές φαίνεται ότι ξαναβρίσκει τον συλλογικό βηματισμό της παρά ορισμένες οριακές παραφωνίες. Το νέο Ευρωπαϊκό  χρηματοδοτικό πλαίσιο μπορεί υπό όρους να αποτελέσει ευκαιρία για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, προοδευτικές μεταρρυθμίσεις, ουσιαστική κοινωνική πολιτική, νέες δεξιότητες και αύξηση της απασχόλησης με ποιοτικές θέσεις εργασίας. Το βασικό  πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει άμεσα η χώρα μας είναι η διαμόρφωση  νέων αποτελεσματικών μηχανισμών υλοποίησης των πολιτικών και των προγραμμάτων, δεδομένου ότι οι υπάρχοντες δεν είναι σε θέση να απορροφήσουν ούτε καν  το τρέχον ΕΣΠΑ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ

Στην Ελλάδα η διαμορφούμενη κατάσταση απαιτεί καινούργιες και καινοτόμες προσεγγίσεις. Η διεύρυνση της πολιτικής δημοκρατίας πρέπει να συνοδεύεται από την ενίσχυση και διεύρυνση της οικονομικής δημοκρατίας με την ισότιμη συμμετοχή του κράτους, του ιδιωτικού τομέα και του συνεργατισμού στην  οικονομική ανάπτυξη, την κατανομή των εισοδημάτων και την απασχόληση. Το οικονομικό μοντέλο που κυριάρχησε είναι μέρος του προβλήματος. Η Ελλάδα, χρειάζεται ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο προσαρμοσμένο στον απαιτητικό σημερινό κόσμο της παγκοσμιοποίησης, της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και των νέων κινδύνων που δημιουργούν η κλιματική κρίση, οι πανδημίες και η γήρανση του πληθυσμού. Η επιτυχία του μοντέλου αυτού απαιτεί δημιουργία επιτελικού κράτους  και προσήλωση στην πρωτογενή παραγωγή προϊόντων για την χώρα, επιμονή στην «πράσινη» ανάπτυξη με περιβαλλοντικές πολιτικές, στροφή στα δεδομένα της «ψηφιακής επανάστασης». Επίσης, απαιτεί την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας για νέες επενδύσεις σε μεταποίηση, νέες τεχνολογίες, ενέργεια, πράσινη, μπλε και ασημένια οικονομία, συμπλέγματα τουρισμού-αγροδιατροφής-πολιτισμού (π.χ. ενεργειακοί συνεταιρισμοί, οικιστικοί συνεταιρισμοί, συνεργατική αξιοποίηση των σχολαζουσών γαιών, με καινοτόμες μορφές αγροτικής εκμετάλλευσης (π.χ. βιολογικές καλλιέργειες) , logistics. Ακόμη απαιτεί την ιεράρχηση των σημερινών αναγκών για ψηφιακό μετασχηματισμό, άρση των ανισοτήτων, προστασία του περιβάλλοντος, ενεργειακά και ευρυζωνικά δίκτυα, εκσυγχρονισμό των υποδομών σε μεταφορές, πολιτική προστασία, αναβάθμιση των δημόσιων συστημάτων υγείας, παιδείας, έρευνας και διά βίου μάθησης.  Σημαντικός συντελεστής για την επιτυχία θα είναι η δημιουργία ευνοϊκού οικοσυστήματος για τις μικρές, πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ενδυνάμωση του συνεργατισμού και των  επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας, για να μπορούν να παίξουν τον κρίσιμο ρόλο τους στην διαχείριση και στην υπέρβαση της κρίσης της πανδημίας για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, την στέγασης, την φροντίδα παιδιών , ηλικιωμένων και ατόμων των ευάλωτων ομάδων.

Η τουρκική προκλητικότητα και η επιθετικότητα κατά της Ελλάδος με τις όλο και αυξανόμενες και εντεινόμενες παραβιάσεις και παραβάσεις ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου συνεχίζει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Χαιρετίζουμε την επικοινωνία Μητσοτάκη-Ερντογάν μετά από πολλούς μήνες διότι παρότι η κατάσταση μεταξύ των δυο χωρών είναι τεταμένη και οι δυο χώρες έχουν συμφέρον να διατηρούν καλές σχέσεις μιας και τα προβλήματα μόνο με το διάλογο μπορούν να επιλυθούν.

Στην τρέχουσα επικαιρότητα είναι το σχέδιο νόμου για τις πορείες πεδίο όπου  εδώ και αρκετά χρόνια ως πολιτικός χώρος έχουμε αναγνωρίσει την ανάγκη να ορισθούν κανόνες στην οργάνωση των πορειών. Χαιρετίζουμε την στάση της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής όπου χωρίς να ακολουθήσει την πεπατημένη της στείρας αντιπαράθεσης αλλά μέσα από μία δημιουργική αντιπολίτευση, που είναι το ζητούμενο της εποχής μας,  αναδιαμόρφωσε το σχέδιο νόμου  αποτρέποντας την αρχική, αυταρχική μορφή του εις βάρος των πολιτών και των ελευθεριών τους, αποτρέποντας την επιχειρούμενη περιστολή του δικαιώματος της συνάθροισης. Ελπίζουμε να στεφτεί με επιτυχία η συνεχιζόμενη προσπάθεια της Κ.Ο. του ΚΙΑΝΛ σχετικά με την αξίωση της για απόσυρση της διάταξης για την αστική ευθύνη των διοργανωτών της διαδήλωσης, που μάλιστα καλούνται να αποδείξουν οι ίδιοι ότι είχαν λάβει τα αναγκαία μέτρα περιφρούρησης, μια αδικαιολόγητη και υπέρμετρα αυστηρή ρύθμιση.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ

Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός Η.Π.Α. – Novartis δεν υποκαθιστά τον θεσμικό ρόλο της ανεξάρτητης ελληνικής δικαιοσύνης. Εάν και όπου προκύψουν ευθύνες στην επίμαχη υπόθεση αυτές θα πρέπει να αποδοθούν όπου δει και όπως ο νόμος προβλέπει. Αν και όπου τέτοιες ευθύνες δεν προκύψουν αλλά αντίθετα η παράλληλη διερεύνηση από το ελληνικό κοινοβούλιο διακριβώσει ενορχηστρωμένη προσπάθεια συκοφαντικής εμπλοκής πολιτικών προσώπων οι υπαίτιοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν ποινικά και πολιτικά. Τέλος, εάν και όπου προκύπτουν ευθύνες παράβασης καθήκοντος από δικαστικούς λειτουργούς, θα πρέπει να επιληφθούν τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα του σώματος και το θέμα να μην εκτραπεί σε προσωπική αντιδικία. Το πολιτικό σύστημα οφείλει να προστατεύει την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και να μην την εμπλέκει σε επικοινωνιακές αντιπαραθέσεις.

Σχετικά με την διαμάχη ΝΔ -ΣΥΡΙΖΑ για την αδιαφανή διακίνηση των χρημάτων  της καμπάνιας «Μένουμε Σπίτι» και «Μένουμε Ασφαλείς» στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, διαμάχη που είχε προκαλέσει εύλογα ερωτήματα στους πολίτες της χώρας,  η κυβέρνηση της ΝΔ απάντησε με χαρακτηριστική καθυστέρηση για τον τρόπο διακίνησης των χρημάτων αυτών, τα ακριβή ποσά, τα κριτήρια επιλογής των αποδεκτών και βεβαίως τα ονόματα τους. Η απάντηση επιβεβαίωσε ότι υπήρξε αδιαφάνεια, ότι δεν υπήρχαν αντικειμενικά κριτήρια, ότι επιδοτήθηκαν ανύπαρκτα μέσα και ότι η Κυβέρνηση με χρήματα του Ελληνικού λαού χτίζει και εδώ το πελατειακό της κράτος.  Ως ευρωπαϊκή χώρα χρειαζόμαστε ένα νέο, σύγχρονο και διαφανή νόμο σχετικό με την κατανομή της κρατικής διαφήμισης που θα αποτελεί προϊόν διακομματικής συναίνεσης.

Η χώρα μας έχει τραυματικές εμπειρίες από τον Διχασμό, την μετεμφυλιακή “καχεκτική δημοκρατία” και, πιο πρόσφατα, το “βρώμικο ’89”. Ας μην παίζει κανένας εν ου παικτοίς αναζητώντας μικροκομματικό και εκλογικά οφέλη. Οι Κινήσεις χαιρετίζουν και συντάσσονται με όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις πολιτικών στελεχών για την απόλυτη ανάγκη του πολιτικό μας σύστημα να υπερβεί τους μικροκομματισμούς  και να αρθεί στο ύψος της κοινής δημοκρατικής του ευθύνης.

Το ζητούμενο δεν είναι να καταγγέλλονται κάθε φορά τα φαινόμενα διαφθοράς της προηγούμενης κυβέρνησης, αλλά να ενισχύεται η ανεξαρτησία των θεσμών αλλά και η διαφάνεια και η λογοδοσία από όσους διαχειρίζονται εξουσία. Η ενίσχυση των θεσμών ελέγχου και λογοδοσίας ενισχύεται με την θέσπιση ρυθμίσεων που κατοχυρώνουν θεσμικά την ανεξαρτησία από παρεμβάσεις της οποιασδήποτε κυβέρνησης, της δικαιοσύνης, της αστυνομίας , των ελεγκτικών αρχών, και γενικότερα των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου σε όλα τα επίπεδα διοίκησης.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΑΣ Η ΡΙΖΙΚΉ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ  (ΚΕΝΤΡΟ) ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Ως «Κινήσεις» συνεχίζουμε την πολιτική δράση εντός ΚΙΝΑΛ, με ανοιχτό δίαυλο εντός κι εκτός με όλα εκείνα τα πρόσωπα, συλλογικότητες και δίκτυα που έχουν κάτι να πουν τόσο εντός ΚΙΝΑΛ όσο και στις οργανωμένες συλλογικότητες εκτός αυτού με πρώτο στόχο τη διατήρηση ζωντανής της συζήτησης, πίσω από τα τρέχοντα και τα επικαιρικά, για το νέο στίγμα και το νέο όραμα μιας Ανανεωτικής Αριστερής και Οικολογικής Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας στοχεύοντας τη συγκρότηση μιας ιδεολογικής και πολιτικής πλατφόρμας που θα μπορέσει στο εγγύς μέλλον να αποτελέσει την βάση ευρύτερων συγκλίσεων στον προοδευτικό χώρο. Οι ΚΠΣ θα συνεχίσουν να παρεμβαίνουν στην επικαιρότητα με ανακοινώσεις και δημόσιες εκδηλώσεις, ως διακριτός πολιτικός φορέας.