6 + 1 προγράμματα επικοινωνίας για εργασία από το σπίτι

κατασκευή ιστοσελίδων Θεσσαλλονικη

Η πανδημία του κορονοϊού έχει οδηγήσει τις περισσότερες επιχειρήσεις να επιλέγουν το μοντέλο της εξ αποστάσεως εργασίας (remote working) για λόγους προστασίας. Ωστόσο, τα meetings αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι μίας επιχείρησης όποτε κρίνεται απαραίτητη η επιλογή ενός εργαλείου τηλεδιάσκεψης.
Οι εφαρμογές τηλεδιάσκεψης παρέχουν τη δυνατότητα της σύγχρονης επικοινωνίας μεταξύ ατόμων μέσω μίας οθόνης. Η επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων περιλαμβάνει την ανταλλαγή βίντεο, ήχου και δεδομένων, παρέχοντας τη δυνατότητα πλήρους αλληλεπίδρασης και προσομοιώνοντας όσο το δυνατόν περισσότερο την επικοινωνία όπως αυτή γίνεται πρόσωπο με πρόσωπο.
Υπάρχουν διάφορες εφαρμογές στο διαδίκτυο που σε απόκριση της κρίσης που δημιούργησε ο κορονοϊός προσφέρουν επιπλέον δυνατότητες στα δωρεάν πακέτα τους με αποτελεσματικά εργαλεία τα οποία αξιοποιούνται εύκολα κατά τη διάρκεια των συνεδρίων.

H DIGIQAL έψαξεβρήκε και σας παρουσιάζει τα 6+1 προγράμματα απομακρυσμένων meeting για εργασία από το σπίτι!