91+1 προσλήψεις εξπρές σε Δήμους

Νέες προσλήψεις για έως 9 μήνες σε δήμους της χώρας ενέκρινε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Χαρίτσης.

Ειδικότερα εγκρίθηκε από τον Αλέξη Χαρίτση μια πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και 91 προσλήψεις μίσθωσης έργου σε ΝΠΔΔ των δήμων, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

Οι προσλήψεις εγκρίθηκαν μετά τις βεβαιώσεις του ΑΣΕΠ ότι για τις αναφερόμενες συμβάσεις μίσθωσης έργου δεν υποκρύπτεται εξαρτημένη εργασία.

Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα έχουν διάρκεια οκτώ (8) μήνες ή έως εννέα (9) μήνες για απασχόληση σε αναγνωρισμένη σχολή και τη σύναψη ενενήντα μιας (91) συμβάσεων μίσθωσης έργου για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ, και αφορούν τια τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τις ωφελούμενους, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει με την εποπτεία του ΑΣΕΠ.

Πηγή: dikaiologitika.gr
Πηγή φωτογραφίας: Eurokinissi