EBEΘ: Μεγάλη συμμετοχή στην εκδήλωση για το No Deal Brexit

EBEΘ: Μεγάλη συμμετοχή στην εκδήλωση για το No Deal Brexit

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες στο ΕΒΕΘ ημερίδα για το ιδιαίτερα επίκαιρο ζήτημα του «No Deal Brexit, προετοιμασία της Δημόσιας Διοίκησης και των Επιχειρήσεων για την περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ χωρίς Συμφωνία».

Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ)

Στην εκδήλωση συμμετείχαν με σύντομες ομιλίες τους ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης και ο Υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, κ. Κώστας Φραγκογιάννης.

Χαιρετισμούς στην έναρξη της ημερίδας απηύθυναν ο Ά Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΘ κ. Εμμανουήλ Βλαχογιάννης, ο Αντιπρόεδρος του ΣΒΕ κ. Γιάννης Σταύρου και ο Επ. Πρόεδρος του ΣΕΒΕ κ. Δημήτρης Λακασάς. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο δράσεων του Υπουργείου Εξωτερικών για την καλύτερη ενημέρωση και προετοιμασία της Δημόσιας Διοίκησης και των επιχειρήσεων στην περίπτωση ενός άτακτου Brexit. 

Στην ημερίδα, παρευρέθηκε, επίσης, η Επικεφαλής του Γραφείου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, κα. Μαρία Αντωνίου, καθώς και εκπρόσωποι του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παραγωγικών φορέων. 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης επεσήμανε πως το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί διαχρονικό σύμμαχο της Ελλάδας και πως η ελληνική Κυβέρνηση θα κάνει την καλύτερη δυνατή προετοιμασία, ώστε σε κάθε περίπτωση – ενός Brexit με συμφωνία ή χωρίς- οι συναλλαγές να συνεχίσουν απρόσκοπτα. Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη θέσει σε ετοιμότητα τη Δημόσια Διοίκηση στη βάση ενός «Οδικού Χάρτη Εθνικών Δράσεων για το ενδεχόμενο ενός άτακτου Brexit». Ο Αναπληρωτής Υπουργός παρουσίασε αναλυτικά οικονομικά και αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις ενός Brexit, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επερχόμενη συρρίκνωση του κοινοτικού ΑΕΠ και προϋπολογισμού, καθώς και του όγκου των διμερών εμπορικών συναλλαγών, εξηγώντας ποιες θα είναι οι συνέπειες της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Ο Χάρτης περιλαμβάνει εκτενή διϋπουργικό συντονισμό για 128 ενέργειες σε εθνικό επίπεδο, υπό την υποστηρικτική ομπρέλα του Υπουργείου Εξωτερικών. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Brexit, το ελληνικό κράτος προετοιμάζεται υπηρεσιακά σε όλους τους τομείς οικονομικών, εμπορικών, πολιτικών και διπλωματικών συμφερόντων των δύο χωρών.

Τόνισε δε πως το Υπουργείο Εξωτερικών στηρίζει τις μακεδονικές επιχειρήσεις και τα μακεδονικά προϊόντα και θα είναι σε διαρκή επαφή με τους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια, ώστε να ενισχύσει την εξωστρέφειά τους.

Τις συνέπειες από ένα άτακτο Brexit περιέγραψε ο κ. Κώστας Φραγκογιάννης, υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, σημειώνοντας ωστόσο ότι ένα Brexit δε σημαίνει το τέλος των εμπορικών συναλλαγών ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα. 

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τον κ. Φραγκογιάννη, οι επιπτώσεις θα είναι άμεσες στις εμπορικές συναλλαγές, στις εμπορευματικές μεταφορές και στις αλυσίδες εφοδιασμού, στη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών και στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Έμμεσες επιπτώσεις θα υπάρξουν στη γενικότερη οικονομική δραστηριότητα των κρατών-μελών λόγω της διακοπής της ελεύθερης κυκλοφορίας υπηρεσιών και προσώπων, της διαφοροποίησης του κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου κ.ά.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, οι κάτωθι εισηγητές ανέπτυξαν τα ακόλουθα θέματα:

Προκλήσεις και Τρόποι Αντιμετώπισης των Επιπτώσεων του No Deal Brexit στις Ελληνικές Επιχειρήσεις 

Συντονιστής: Πρέσβυς, κα Κωνσταντίνα Αθανασιάδου, Β’ Γενική Διευθύντρια Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, ΥΠΕΞ 

Τελωνεία, Φορολογία και No Deal Brexit 

Εισαγωγικά σχόλια από την κα Σοφία Παπαγιάννη, Σημείο επαφής για το BREXIT, Προϊσταμένη του Δ ́ Τμήματος Τελωνειακής Οφειλής και Ταμειακής Διαχείρισης της Δ/νσης Τελωνειακών Διαδικασιών 

Α. Τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής-εξαγωγής /απόκτηση αριθμού EORI:κα Άννα Κατρινάκη, Προϊσταμένη του Α ́ Τμήματος Συντονισμού Τελωνειακών 

Διαδικασιών της Δ/νσης Τελωνειακών Διαδικασιών 

Β. Εμπορευματικές μεταφορές και Διαμετακόμιση:κ. Ευάγγελος Γιούλος, Υπάλληλος του Β ́ Τμήματος Διακίνησης – Διαμετακόμισης 

Εμπ/των και Αποσκευών επιβατών της Δ/νσης Τελωνειακών Διαδικασιών 

Γ. Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης και ΦΠΑ επί των συναλλαγών με το ΗΒ: 

– κ. Κυριάκος Κοράκης, Προϊστάμενος του Α’ Τμήματος Φορολογίας Ενεργειακών Προϊόντων, Γενικού Καθεστώτος ΕΦΚ και Διοικητικής Συνεργασίας της Δ/νσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης & ΦΠΑ) 

– κ. Διονύσης Ζορμπάνος, Προϊστάμενος του Ε’ Τμήματος ΦΠΑ Εισαγωγών-Εξαγωγών της Δ/νσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης & ΦΠΑ 

Δ. Εφαρμογή Δασμολογίου, απαλλαγών, ειδικών καθεστώτων, προτιμησιακών συμφωνιών: 

κα Παρασκευή Αδικημενάκη, Δ/ντρια της Δ/νσης Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών 

κα Ελισάβετ Ζαμπόγλου, Υπάλληλος του Α’ Τμήματος Δασμολογικού και Δασμολογητέας Αξίας της Δ/νσης Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών 

Γ ́ ΜΕΡΟΣ Γεωργία και No Deal Brexit 

  1. Φυτοϋγειονομικοί Έλεγχοι: – κ. Αναστάσιος Γεωργιάδης, φυτοϋγειονομικός ελεγκτής της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης 
  2. Μεταφορές και No Deal Brexit – κ. Ανδρέας Πολάκις, Γενικός Διευθυντής Μεταφορών, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών – κ. Φώτης Λιακέας, Αναπλ. Προϊστάμενος Α ́ Τμήματος Διεύθυνσης Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 

Γ. Τουριστικές Ροές και No Deal Brexit κ. Γεώργιος Κακούτης, Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού -Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ, Υπουργείο Τουρισμού