Αυτοί γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 19 Οκτωβρίου

Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες #newn #eortologio

ΚλεοπάτραΚλειώΠάτραΠατρούλαΠατρίτσα *ΦήλιξΦίληξΦίλιξΦίληκαςΦίληξαΦιλήκηΦηλικίτη *