Αυτοί γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 20 Οκτωβρίου

Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες #newn #nameday


Αρτέμιος
ΑρτέμηςΆρτεμιςΑρτέμηΑρτέμιδαΑρτεμίαΑρτεμισίαΓεράσιμοςΜάκηςΜικέςΜίκηςΓερασιμούλα *ΔιάναΝτιάναΕνόηΜατρώναΜατρόνα *ΚερασιάΚερασία