Αυτοί γιορτάζουν σήμερα 5 Νοεμβρίου

Δείτε και ευχηθείτε σε όσους γιορτάζουν #newn #eortologio

Σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου γιορτάζουν οι:

Γαλακτίων, Γαλακτίωνας, Γαλάτιος, Γαλάτης, Γαλακτία, Γαλατεία, Γαλάτια
Επιστήμη
Λίνος, Λίνα
Σιλβανός, Σιλβάνα, Σιλβανή, Σίλβια, Σίλβα