Αυτοί γιορτάζουν σήμερα 14 Μαρτίου

Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες! #newn #εορτολογιο


Βενέδικτος, Βενεδίκτη, Βενεδικτίνη, Βενεδικτίνα,Ευφράσιος, Ευφράσης, Ευφράσας, Φράσας, Φράσιος, Φράσης, Ματθίλντη, Ματίλντα, Ματθίλδη, Μαθίλδη, Θίλδη, Θίλδα, Τίτα