Αυτοί γιορτάζουν σήμερα 29 Νοεμβρίου

Δείτε σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε #newn #society #γιορτάζουν

Σήμερα Κυριακή 29 Νοεμβρίου γιορτάζουν οι:

Φαίδρα, Φαιδρούλα, Φαιδρίνα, Φιλούμενος, Φίλος, Φιλουμένη, Φιλομίνα, Φιλομίλα, Φιλομίλη, Φίλη