Αυτοί γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 27 Δεκεμβρίου

Δείτε σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε #newn #society #γιορτάζουν

Σήμερα Κυριακή 27 Δεκεμβρίου γιορτάζουν όσοι/-ες φέρουν τα παρακάτω ονόματα:

Μαυρίκιος, Μαυρίκης, Μωρίς, Μαυρικία, Μαυρίκα, Στέφανος, Στέφος,  Στέφας, Στεφανής, Στεφανία, Στέφη, Στεφάνα, Στεφανιώ, Στεφανίτσα,  Στεφανή, Στέφα