Αυτοί γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου

Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες #nameday #newn

ΣεβαστιανόςΣεβαστίνοςΣεβαστόςΣέβοςΣέβης *ΦλώροςΦλώρηςΦλώραΦλωρήΦλωρίτσα *