Αυτοί γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου

Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες #newn #nameday

ΔανιήλΔανιήλοςΔανιέλοςΔανιήλαΔανιέλαΔανιηλίτσαΑνανίαςΝίνος *ΑζαρίαςΜισαήλΔιονύσιοςΔιονύσηςΝιόνιοςΝύσηςΝτένηςΔιονυσίαΔιονυσούλαΝύσαΣίσσυΝτενίζ *ΊακχοςΊακχη