Αυτοί γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου

Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες #newn #nameday

ΜερόπηΜυρόπηΣολομώνΣολομώνταςΣόλωνΣόλωναςΣολομωντίαΠορφύριοςΠορφυρόςΠορφύρηςΠορφυρήΠορφυρίαΠορφύραΠορφυρώΠορφυρούλα *