Εκπαίδευση: Τα οργανικά κενά ανά ειδικότητα σε Γενική εκπαίδευση και ειδική αγωγή

Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ Θοδωρή Κατσωνόπουλου εκλεγμένου  με το ψηφοδέλτιο  των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων.

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 2024

 Με δεδομένο ότι αναμένονται οι διορισμοί του 2024, «θα γίνουν σύντομα», όπως χαρακτηριστικά είπε ο Υπουργός σε πρόσφατη συνέντευξή του, είναι σημαντικό να ασκηθούν πιέσεις στην πολιτική ηγεσία για τα εξής:

1. Να πραγματοποιηθούν μαζικοί μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών για κάλυψη των χιλιάδων πάγιων κενών της Δ.Ε, σε κάθε περίπτωση να γίνουν διορισμοί πολύ περισσότεροι από τον αριθμό των αποχωρήσεων 4.065 (εφαρμογή του κανόνα 1-1 που εφαρμόζεται από το 2019 στον δημόσιο τομέα και ίσχυσε για τους διορισμούς των προηγούμενων 4 ετών στην εκπαίδευση).

2. Να γίνει μια, κατά το δυνατόν, δίκαιη κατανομή των διορισμών σε Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια (Γενική Εκπαίδευση και ΕΑΕ)  και τουλάχιστον να καλυφθούν, για όλες τις ειδικότητες, ΟΛΑ τα εναπομείναντα οργανικά κενά των μεταθέσεων.

Καμία ειδικότητα να μην αδικηθεί ως προς την κατανομή των επικείμενων διορισμών. Το ποσοστό κάλυψης των κενών με διορισμούς κατά κλάδο/ειδικότητα να μην παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις.

Λόγω της δικαιολογημένης αγωνίας και του μεγάλου ενδιαφέροντος που υπάρχει σχετικά με τα οργανικά κενά στη Δ.Ε., τους επικείμενους διορισμούς και την κατανομή κατά βαθμίδα και κλάδο/ειδικότητα, σας ενημερώνω για τα παρακάτω:

Το σύνολο των οργανικών κενών στη Δ.Ε. είναι 3.450

2.621 τα οργανικά κενά της Γενικής και 829 στην ΕΑΕ

Πιο συγκεκριμένα:

          Γενική Εκπαίδευση (κατά κλάδο/ειδικότητα)

ΠΕ01: 71

ΠΕ02: 522

ΠΕ03: 452

ΠΕ04.01: 130

ΠΕ04.02: 133

ΠΕ04.04: 119

ΠΕ04.05: 39

ΠΕ05: 69

ΠΕ06: 100

ΠΕ07: 11

ΠΕ08: 27

ΠΕ11: 58

ΠΕ33: 25

ΠΕ34: 2

ΠΕ78: 39

ΠΕ79.01: 25

ΠΕ79.02: 1

ΠΕ80: 92

ΠΕ81: 29

ΠΕ82: 123

ΠΕ83: 70

ΠΕ84: 41

ΠΕ85: 12

ΠΕ86: 89

ΠΕ87.01: 27

ΠΕ87.02: 46

ΠΕ87.03: 14

ΠΕ87.04: 7

ΠΕ87.07: 2

ΠΕ87.08: 13

ΠΕ87.09: 22

ΠΕ87.10: 1

ΠΕ88.01: 38

ΠΕ88.02:13

ΠΕ88.03: 6

ΠΕ88.04: 9

ΠΕ88.05: 1

ΠΕ89.01: 28

ΠΕ90: 16

ΤΕ16: 2

ΤΕ01.04: 2

ΤΕ01.06: 2

ΤΕ01.07: 1

ΤΕ01.13: 1

ΤΕ01.19: 8

ΤΕ02.02: 6

ΤΕ02.04: 1

ΔΕ01.17: 8

ΔΕ02.01: 35

ΔΕ02.02: 33

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (κατά κλάδο/ειδικότητα):

7 ΠΕ01, 106 ΠΕ02, 276 ΠΕ03, 4 ΠΕ06, 68 ΠΕ08, 24 ΠΕ11, 2 ΤΕ01.19, 1 ΤΕ01.13, 2 ΔΕ01.14, 34 ΠΕ04.01, 12 ΠΕ04.02, 7 ΠΕ04.04, 4 ΠΕ04.05, 21 ΠΕ78, 24 ΠΕ79.01, 28 ΠΕ80, 1 ΠΕ81, 4 ΠΕ82, 3 ΠΕ83, 26 ΠΕ86, 3 ΠΕ87.02, 9 ΠΕ87.03, 1 ΠΕ87.05, 1 ΠΕ87.06, 1 ΠΕ87.10, 40 ΠΕ88.01, 32 ΠΕ88.02, 3 ΠΕ88.03, 32 ΠΕ88.04, 8 ΠΕ88.05, 21 ΠΕ89.01, 22 ΠΕ89.02, 1 ΤΕ02.05, 1 ΤΕ02.06

Ως αιρετός του ΚΥΣΔΕ, οι τοποθετήσεις και παρεμβάσεις μου, είτε αυτές αφορούν σε θέματα του ΚΥΣΔΕ, είτε σε γενικότερα θέματα που απασχολούν τον κλάδο, στοχεύουν στην υποστήριξη όλων των εκπαιδευτικών και την προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου.

Με αφορμή τους επικείμενους διορισμούς και τα λιγοστά κενά, όπως φαίνεται, που θα καλυφθούν με μόνιμο διορισμό, να αναφέρω ότι πρέπει μαζικά (μέσω της ΟΛΜΕ, των ΕΛΜΕ και συλλογικοτήτων εκπαιδευτικών) να διεκδικήσουμε περισσότερους διορισμούς και δίκαιη κατανομή για όλες τις ειδικότητες και τις βαθμίδες. Να εξασφαλίσουμε ακόμα, στην προσπάθεια του Υπουργείου να διαχειριστεί την φτώχεια της Παιδείας και τις λιγοστές πιστώσεις σε σχέση με τα πραγματικά κενά της εκπαίδευσης, ότι δεν θα είναι κανείς αδικημένος και «φτωχός συγγενής», ούτε σε επίπεδο βαθμίδας, ούτε σε επίπεδο ειδικότητας.

Επιβάλλεται η ενωτική και αγωνιστική δράση όλων μας για την αποτελεσματικότερη διεκδίκηση των αιτημάτων του κλάδου, την προάσπιση του δημόσιου σχολείου και των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών.