Ερώτηση σχετικά με τα ασφαλιστικά ζητήματα του στρατιωτικού προσωπικού κατέθεσε το Κίνημα Αλλαγής

Ακουλουθεί το δελτίο τύπου του Κινήματος Αλλαγής:

«ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΟΠ»

Κατατέθηκε χθες, ερώτηση στη Βουλή από τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, και τους βουλευτές του Κινήματος, Γιώργο Φραγγίδη και Κώστα Σκανδαλίδη, κατόπιν σχετικών προτάσεων του Τομέα Άμυνας του Κινήματος, προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Ν. Παναγιωτόπουλο, για τα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προβλήματα που δημιουργούνται στο προσωπικό της κατηγορίας ΕΠΟΠ (Επαγγελματίες Οπλίτες) από τις διατάξεις του σχετικού ισχύοντος νομικού πλαισίου, δεδομένου ότι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ) και του Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΣ), δικαιούνται σύνταξη με τη συμπλήρωση του 60ου έτους ηλικίας ή 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας, ενώ κάποιοι εξ αυτών σε ηλικία 50 ετών αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα, έχοντας ίσως και 22 έτη υπηρεσίας. Υφίσταται λοιπόν ένα ζήτημα, το οποίο καλείται να επιλύσει η πολιτεία.

Συγκεκριμένα, στην υπόψη ερώτηση, αναφέρεται ότι, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης την 1-1-2015 και μετά, δικαιούνται σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους ή 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας.

Οι στρατιωτικοί που ανήκουν στην κατηγορία των ΕΠΟΠ συνεχίζουν να διέπονται από το νομικό πλαίσιο που τίθεται από το άρθρο 39 του ν.δ.445/74, όπου ορίζεται ότι οι υπαξιωματικοί που συμπληρώνουν το 50ο έτος της ηλικίας τους αποστρατεύονται χωρίς  προηγούμενη κρίση, με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Κλάδου, εντός μηνός από την κατάληψη του ορίου ηλικίας.

Αρκετοί εξ αυτών με την κατάληψη του ηλικιακού ορίου των πενήντα (50) ετών, όπου θα αποστρατευτούν αυτεπάγγελτα, θα έχουν μόλις είκοσι δύο (22) έτη συντάξιμα για τον υπολογισμό της σύνταξής τους.

Το ποσοστό αναπλήρωσης του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης υπολογίζεται για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης. Σύμφωνα με τον πίνακα του ν.4670/2020 (ΦΕΚ A’ 43 – 28.02.2020) για τα είκοσι δύο (22) έτη, το ποσοστό αναπλήρωσης ορίζεται μόλις στο 17,73 % σε σχέση με το 50,78% που ορίζεται για τα σαράντα (40) έτη.

Όπως γίνεται αντιληπτό, η πολιτεία δεν εξασφαλίζει στο εν λόγω στρατιωτικό προσωπικό μία αξιοπρεπή σύνταξη αφού δεν τους δίνει την δυνατότητα να λάβουν συντάξιμες αποδοχές για σαράντα (40) έτη που είναι το όριο για συνταξιοδότηση του στρατιωτικού προσωπικού.

Επίσης, μέρος των εν λόγω στρατιωτικών, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, οι οποίοι διαθέτουν εξάμηνα πτητικά, πτωτικά, υποβρυχίου καταστροφέα, καταδυτικά και εκκαθάρισης ναρκοπεδίου δεν θα δύνανται να αναγνωρίσουν αυτά συντάξιμα εφόσον δεν θα έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία.

Πρέπει να επισημανθεί ότι οι στρατιωτικοί δεν δύναται μετά την αποστρατεία τους να εργαστούν νόμιμα.

Δεδομένου ότι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης την 1-1-2015 και μετά, δικαιούνται σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους ή 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας.

Δεδομένου ότι το εν λόγω νομικό πλαίσιο η συγκεκριμένη κατηγορία στρατιωτικών δεν δύναται να λάβει μια αξιοπρεπή σύνταξη.

Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη μερίδα στρατιωτικών εργάζεται αγόγγυστα, με επαγγελματισμό και φιλοπατρία για την υπεράσπιση των εθνικών μας δικαίων.

Ερωτάσθε κε Υπουργέ:

1. Πως προτίθεστε να τροποποιήσετε το ισχύον νομικό πλαίσιο ώστε τα εν λόγω στελέχη των ΕΔ να έχουν την δυνατότητα να λάβουν μια αξιοπρεπή σύνταξη;

2. Προτίθεστε να τροποποιήσετε το νομικό πλαίσιο με τέτοιο τρόπο ώστε τα στελέχη των ΕΔ οι οποίοι διαθέτουν εξάμηνα πτητικά, πτωτικά, υποβρυχίου καταστροφέα, καταδυτικά και εκκαθάρισης ναρκοπεδίου να δύνανται να αναγνωρίσουν αυτά ως συντάξιμα ανεξάρτητα από το πόσα έτη πραγματικής στρατιωτική υπηρεσίας διαθέτουν;

3. Εφόσον δεν τροποποιήσετε το νομικό πλαίσιο και τα εν λόγω στελέχη των ΕΔ εξαναγκαστούν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, προτίθεστε ώστε το Ελληνικό Δημόσιο να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές έως την συμπλήρωση των σαράντα (40) ετών κατά περίπτωση, εφόσον η αποστρατεία θα επέλθει χωρίς την υπαιτιότητα των εν λόγω στρατιωτικών με σκοπό να εξασφαλίσουν μια αξιοπρεπή σύνταξη;

Αντιπτέραρχος (Ι) εα Θωμάς Χατζηαθανασίου

Γραμματέας Τομέα Άμυνας