ΦΥΛ.ΙΣ.: Η ομάδα του ΑΠΘ που ρίχνει «γροθιά» στην έμφυλη ανισότητα

Ο Θοδωρής Χαραλαμπάκης συνομίλησε με την ομάδα ΦΥΛ.ΙΣ. (Φύλο και Ισότητα) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τι είναι η ένωση αυτή, ποιος ο σκοπός της, ποιοι συμμετέχουν και άλλα πολλά στην συνέντευξη #newn #interview #phylis #auth #edu

Η νεανική νεοσύστατη ένωση ΦΥΛ.ΙΣ (Φύλο και Ισότητα) που αποτελείται από μια ομάδα δραστήριων κοριτσιών με εδρα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, άνοιξε τα χαρτιά της στον Θοδωρή Χαραλαμπάκη.

1) Tι είναι η ΦΥΛ.ΙΣ. και από ποιους αποτελείται;


Η ΦΥΛ.ΙΣ. είναι μία ανεξάρτητη μη κερδοσκοπική ένωση προσώπων χωρίς
κομματικό ή οικονομικό χαρακτήρα
. Ιδρύθηκε στις αρχές του τρέχοντος
ακαδημαϊκού εξαμήνου από μια ομάδα φοιτητριών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
, με έδρα το ίδιο Πανεπιστήμιο. Η δράση μας
απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε κάθε ενδιαφερόμενο άτομο, εντός και εκτός
της πανεπιστημιακής κοινότητας, ωστόσο μέλη μας μπορούν να γίνουν μόνο
φοιτητές και φοιτήτριες οποιουδήποτε δημόσιου ή ιδιωτικού ιδρύματος της
μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε οποιαδήποτε βαθμίδα
φοίτησης και με οποιοδήποτε αντικείμενο σπουδών, καθώς και άτομα που
έχουν αποφοιτήσει, εφόσον δεν έχει παρέλθει ένα έτος από την αποφοίτησή
τους.


2) Τι θέλετε να πετύχετε με την ίδρυση αυτού του σωματείου;


Όραμά μας είναι η προαγωγή της έμφυλης ισότητας, η καταπολέμηση του
σεξισμού και η εξάλειψη των πάσης φύσεως διακρίσεων, σε όλα τα επίπεδα
λειτουργίας του Πανεπιστημίου και όλες τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής,
αλλά και σε ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο. Βασικός μας στόχος είναι ακόμα η
προώθηση των Σπουδών Φύλου και της ένταξης της οπτικής φύλου στα
προγράμματα σπουδών των ελληνικών Πανεπιστημίων
, καθώς και η ενίσχυση
των μηχανισμών υποστήριξης της φοιτητικής κοινότητας ενάντια στη
σεξουαλική παρενόχληση και τις διακρίσεις με βάση ιδίως το φύλο ή το
σεξουαλικό προσανατολισμό, αλλά και κάθε άλλο γνώρισμα που μπορεί να
αποτελέσει αιτία διάκρισης, πάντοτε βέβαια στο μέτρο των δυνατοτήτων μας
και στο βαθμό που μπορούμε να συνεισφέρουμε, κυρίως ως ομάδα πίεσης. Η
ΦΥΛ.ΙΣ., τέλος, φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε έναν φορέα ευαισθητοποίησης και
ενημέρωσης, αναπτύσσοντας παράλληλα ερευνητική και κοινωνική δράση για
την προαγωγή του οράματος και των στόχων της.


3) Πιστεύετε υπάρχει ακόμα ανισότητα των φύλων στην Ελλάδα, και αν ναι,
πώς μπορεί να εξαλειφθεί το φαινόμενο αυτό;


Σίγουρα έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της άρσης των
έμφυλων ανισοτήτων. Στην Ελλάδα επικρατεί η αντίληψη πως η έμφυλη ισότητα
είναι ένα ζήτημα νομοθετικής πρακτικής και συγχέουμε την τυπική (νομοθετικά
κατοχυρωμένη) με την ουσιαστική (πραγματική) ισότητα. Παρά τα σημαντικά
βήματα που έχουν γίνει, απέχουμε πολύ από τη δεύτερη, καθώς οι έμφυλες
ανισότητες είναι ακόμα και σήμερα μια πραγματικότητα. Αλλά και σε νομοθετικό
επίπεδο, πολλές διεκδικήσεις όσον αφορά ιδίως τα δικαιώματά των ΛΟΑΤΚΙ+
ατόμων δεν έχουν ακόμη ικανοποιηθεί. Η ελληνική κοινωνία λειτουργεί γύρω από
έναν συντηρητικό πυρήνα με βαθιά ριζωμένες ανισότητες και στερεότυπα, γεγονός
που αποδεικνύεται καθημερινά. Χαρακτηριστική είναι και η ραγδαία αύξηση των
κρουσμάτων ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας, καθώς και αύξηση των

γυναικοκτονιών κατά την περίοδο τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου
εγκλεισμού. Το γεγονός αυτό συνέβαλε σίγουρα και στην απόφασή μας να
δραστηριοποιηθούμε στο εν λόγω πεδίο. Σημαντικό είναι, λοιπόν, να δώσουμε
βήμα για να ανοίξει δημόσιος διάλογος προκειμένου να ενημερωθεί και να
ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος γύρω από τα ζητήματα αυτά, κάτι στο οποίο
στοχεύουμε και μέσα από την δράση μας. Και φυσικά, να προχωρήσουμε και πέρα
από την κοινωνική ευαισθητοποίηση, μέσα από ουσιαστική δράση και διεκδίκηση
αιτημάτων, με κατεύθυνση την αλλαγή.


4) Με την ίδρυση της ένωσης αυτής ο κόσμος και οι φοιτητές πως
ανταποκρίθηκαν και πως αντιμετώπισαν την ύπαρξή σας;


Είναι αλήθεια πως από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης και λειτουργίας μας,
δεχτήκαμε την θετική ανταπόκριση και ενεργή στήριξη του κόσμου, γεγονός που
μας συγκίνησε ιδιαιτέρως! Αυτό φανερώνεται και από το γεγονός πως η ένωση
αριθμεί ήδη περισσότερα από 600 μέλη, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Την
ίδια αντιμετώπιση είχαμε και από την ακαδημαϊκή κοινότητα και κυρίως από
την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Α.Π.Θ. που μας στηρίζει σε κάθε μας
κίνηση! Φυσικά αυτή η μεγάλη ανταπόκριση ενισχύει την επίτευξη του
οράματός μας, να προωθήσουμε δηλαδή τον ανοιχτό διάλογο και τη συζήτηση
γύρω από το έμφυλο ζήτημα, και μας δίνει δύναμη να συνεχίζουμε! Προφανώς
δε λείπουν τα χλευαστικά προς το εγχείρημα και τα όσα πρεσβεύει, σχόλια,
ιδίως στα social media, ωστόσο προσπαθούμε να ανοίγουμε, όσο το δυνατόν
περισσότερο, γόνιμο διάλογο, καθώς τέτοιου είδους εκφράσεις απηχούν τις
προβληματικές απόψεις και την άγνοια των ατόμων από τα οποία προέρχονται.
Στόχος μας είναι αν μη τι άλλο να εξελιχθούμε σε ένα δυναμικό φορέα όπου η
ανταλλαγή απόψεων και η εποικοδομητική συζήτηση, μεταξύ άλλων, είναι σε
θέση να προβληματίσει και τελικώς, να προάγει την έμφυλη ισότητα.


5) Κάνετε δράσεις, και αν ναι ποιες είναι αυτές που έχετε κάνει και ποιες οι
μελλοντικές σας δράσεις;


΄Εχουμε ξεκινήσει ήδη την ενημερωτική και ερευνητική μας δράση που
διεξάγεται στην παρούσα φάση ηλεκτρονικά λόγω της πανδημίας. Βασικός
πυλώνας δράσης μας είναι οι ανοιχτές συναντήσεις-συζητήσεις, που λαμβάνουν
χώρα κάθε δεύτερο Σάββατο με διάφορες επιμέρους θεματικές γύρω από το
έμφυλο ζήτημα. Μπορεί να συμμετέχει όποιο άτομο ενδιαφέρεται, ακόμα και
αν δεν είναι μέλος μας. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της βούλησής μας να
συμβάλλουμε στη διαμόρφωση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος στο
οποίο ο σεξισμός, οι παρενοχλητικές συμπεριφορές και οι πάσης φύσεως
διακρίσεις δεν θα έχουν καμία θέση, έχουμε καθιερώσει το ενημερωτικό και
ερευνητικό πρόγραμμα «Break The Circle». Με κεντρική θεματική την Εμφυλη
Βία στην Εργασία, μέσα από το πρόγραμμα η ΦΥΛ.ΙΣ. επιδιώκει τη συνεργασία
με συνδικαλιστικά όργανα, επαγγελματικά σωματεία και άλλους φορείς και
συλλογικότητες, προκειμένου να ενισχυθεί ο δημόσιος διάλογος, η
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση επί του έμφυλου ζητήματος, όπως αυτό εκδηλώνεται στον εργασιακό χώρο, αλλά και να ενθαρρυνθούν ιδίως τα
επαγγελματικά σωματεία να διαδραματίσουν ουσιαστικότερο ρόλο στο
συγκεκριμένο πεδίο. Έτσι, ξεκινά μια σειρά δράσεων, οι οποίες αποσκοπούν στη
διοργάνωση, σε συνεργασία με τα σωματεία, ενημερωτικών εκδηλώσεων για το
ευρύ κοινό και εσωτερικών events ενημέρωσης για τα σωματεία, αλλά και στην
εκπόνηση ερευνών επί του ζητήματος.
Όποιο άτομο ενδιαφέρεται μπορεί να ακολουθήσει την ΦΥΛ.ΙΣ στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να ενημερώνεται για όλες τις προσεχείς δράσεις
μας!


6) Προς τους αναγνώστες που μας διαβάζουν και θέλουν να συμμετάσχουν
στο εγχείρημα αυτό, πώς μπορούν να γίνουν κομμάτι σας;


Όποιο άτομο επιθυμεί να αποτελέσει μέρος του εγχειρήματός μας και να
δραστηριοποιηθεί πιο ενεργά, αρκεί να συμπληρώσει την ηλεκτρονική φόρμα
εγγραφής μέλους που θα βρει στα social media της ΦΥΛ.ΙΣ! Εξάλλου για να γίνει
κάποι@ μέλος μας δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις ή κάποιο θεωρητικό
υπόβαθρο, αλλά το μόνο που χρειάζεται είναι καλή διάθεση, θέληση και
ενδιαφέρον για τα έμφυλα ζητήματα. Γι’ αυτό παρακινούμε κάθε άτομο που
ασπάζεται το όραμά μας, έχει βιώματα να μοιραστεί ή διάθεση να ενημερωθεί,
να μας ακολουθήσει σ’ αυτό το πολύ όμορφο ξεκίνημα!


*Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΦΥΛ.ΙΣ.:
Ολυμπία Γαϊτανίδη,
Αγγελική Παντζαρτζίδη,
Αναστασία Ερνεάνου,
Ελισάβετ Κρητικού,
Έλενα Χατζηκώστα,
Μαριάννα Νικολαΐδου,
Φρειδερίκη Γκαμζάρη,
Ειρήνη Βλησσάρη.