Για συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου για τα ΑΕΙ και Παράλληλου Μηχανογραφικού για τα ΔΙΕΚ, μόνο στο φροντιστήριο Reading

Το φροντιστήριο Reading δίπλα σας σε κάθε στιγμή!
Συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου για τα ΑΕΙ αλλά και Παράλληλου Μηχανογραφικού για τα ΔΙΕΚ.

Πληροφορίες και ραντεβού στο 231 402 2511