ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Καταστροφικό το εργασιακό νομοσχέδιο για την ποιότητα της εργασίας και νέες θέσεις

Οξεία κριτική στις κυβερνητικές επιλογές γύρω από την αύξηση των ωρών απασχόλησης την εβδομάδα και την απασχόληση κατά τις Κυριακές ασκεί το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ μέσω της έκθεσής του για την οικονομία και την απασχόληση, η οποία παρουσιάζεται σήμερα μία ημέρα μετά την γενικής απεργία κατά του εργασιακού νομοσχεδίου.

Συγκεκριμένα κατηγορεί την κυβέρνηση ότι οι επιλογές της θα είναι «καταστροφικές για την ποιότητα της εργασίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας».

Αναλυτικά σημειώνει πως «το προτεινόμενο από την κυβέρνηση νομοσχέδιο για τα εργασιακά θα αποδομήσει περαιτέρω τη συνοχή της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και θα αποβεί καταστροφικό τόσο για την ποιότητα της εργασίας όσο και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας».

Ειδικά τα στοιχεία για τις ώρες εβδομαδιαίας εργασίας που παραθέτει η έκθεση δείχνουν τα εξής:

Ώρες εργασίας. Ο κύριος λόγος για τον οποίο η Ελλάδα έχει τόσο υψηλό χρόνο τυπικής εβδομαδιαίας απασχόλησης είναι η εκτεταμένη χρήση υπερωριών από τους εργοδότες. Το 2019 το ποσοστό των απασχολουμένων που εργάστηκε πάνω από 48 ώρες την εβδομάδα στην Ελλάδα ήταν το υψηλότερο σε όλη την Ευρώπη και το δεύτερο υψηλότερο αν συνυπολογίσουμε την Τουρκία.

Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα το 16,6% των απασχολουμένων δούλεψε με παρατεταμένο ωράριο. Το ποσοστό αυτό είναι υπερδιπλάσιο από το αντίστοιχο του μέσου όρου της ΕΕ, το οποίο μόλις υπερβαίνει το 8%. Ένα άλλο στοιχείο που αναδεικνύει την εντατικοποίηση της εργασίας στην Ελλάδα είναι το ποσοστό των μισθωτών που εργάζεται Σάββατο και Κυριακή. Το 2019 το ποσοστό των μισθωτών κατά μέσο όρο στην ΕΕ ήταν ίσο με 22,3%, ενώ στην Ελλάδα ξεπερνούσε το 32%, κατατάσσοντας τη χώρα τέταρτη, μετά το Μαυροβούνιο, την Τουρκία και τη Βόρεια Μακεδονία.

Συνοπτικά, ο πραγματικός χρόνος εργασίας στην Ελλάδα είναι υπέρμετρα υψηλός, λόγω της εντατικοποίησης της εργασίας και της μεγάλης χρήσης υπερωριών.

Πηγή ΟΤ