“Ιστορία: Θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας”

της Σίσσυς Αρτζόγλου, Φιλολόγου Α.Π.Θ

Έπεσε σήμερα η αυλαία με την εξέταση του μαθήματος της ιστορίας για τους μαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης. 

Οι πρώτες ασκήσεις ζητούσαν ορισμούς και χαρακτηρισμό ‘’Σ ή Λ’’. Πάντα σε αυτές τις ασκήσεις χρειάζεται προσοχή κι ακρίβεια στην απόδοση του λόγου και των απαντήσεων στο χαρτί. Παρόλα αυτά, δεν φάνηκε να δημιούργησαν κάποιο πρόβλημα στους μαθητές. Στο επόμενο θέμα, το Β1, οι λέξεις ‘’νομισματική’’ και ‘’φιλοβασιλικών’’ καθώς και η ακριβής ημερομηνία ‘’Νοέμβριος 1920’’ παρέπεμπαν τους μαθητές στο χωρίο της σελίδας 50 του σχολικού βιβλίου. Το θέμα Β2 έδινε έμφαση στο πρώτο κεφάλαιο κι ήταν ξεκάθαρο ως προς τη διατύπωσή του.

Ως προς τις ερωτήσεις για τις πηγές, υπήρχε μία κλιμακούμενη δυσκολία σε αυτές. Στην πρώτη, ερωτήθηκαν οι εξεταζόμενοι για τη Σύμβαση της Λοζάνης και την πρωτοβουλία του Ελ. Βενιζέλου για την υπογραφή της, πληροφορίες οι οποίες είναι συγκροτημένες στις σελίδες 149,150,151,152 του σχολικού βιβλίου, αλλά και εύκολα εντοπισμένες στα εν λόγω παραθέματα. Στη δεύτερη, οι μαθητές χρειάστηκε να επιστρατεύσουν την κριτική τους ικανότητα σε μεγαλύτερο βαθμό. Το πρώτο υποερώτημα ήταν συγκεκριμένο, ενώ το δεύτερο οδηγούσε τους μαθητές και σε άλλα κεφάλαια της ύλης, όπως αυτό του δικομματισμού. Είναι αλήθεια, όμως, ότι και πάλι τα παραθέματα καθοδηγούσαν σε ικανοποιητικό βαθμό τους μαθητές. 

Σε κάθε περίπτωση, τα θέματα απαιτούσαν μία γενική εποπτεία της εξεταστέας ύλης. Εύλογο είναι ότι οι μαθητές που την είχαν, μπορούσαν να αποδώσουν τα μέγιστα, παρά τα λίγα σημεία που ήθελαν μία κάποια παραπάνω σκέψη.