Με συντριπτική πλειοψηφία εγκρίθηκε η Έκθεση του Νίκου Ανδρουλάκη για τον αναβαθμισμένο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας

Με 641 ψήφους υπέρ, έναντι 44 κατά υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, για την οποία ήταν εισηγητής ο Ευρωβουλευτής Νίκος Ανδρουλάκης.

Η Έκθεση που είναι το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής έρχεται ως απάντηση στην άνευ προηγουμένου εμπειρία της πανδημίας του κορωνοϊού και αναβαθμίζει ουσιαστικά τις δυνατότητες του Μηχανισμού.

Κύριος στόχος, όπως ανέφερε και ο κ. Ανδρουλάκης στην ομιλία του στην Ολομέλεια, ήταν η ενίσχυση αυτού του μέσου «έμπρακτης αλληλεγγύης, ώστε να στηρίζει τα κράτη που έχουν ανάγκη βοήθειας με ενιαίο, γρήγορο και κυρίως, αποτελεσματικότερο τρόπο».

Για να επιτευχθεί αυτό αποφασίστηκε ο πενταπλασιασμός του προϋπολογισμού για την περίοδο 2021-2027 στα 3,1 δις ευρώ με τα 2 δις να προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και να κατευθύνονται κυρίως στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Όπως υπενθύμισε ο Ευρωβουλευτής, τις πρώτες εβδομάδες της πανδημίας, «ο Μηχανισμός έσωσε την τιμή της ΕΕ, επαναπατρίζοντας πάνω από 80.000 Ευρωπαίους πολίτες από τρίτες χώρες και δημιουργώντας στο πλαίσιο του rescEU ένα πανευρωπαϊκό ιατρικό αποθεματικό με μάσκες και άλλο προστατευτικό εξοπλισμό, αναπνευστήρες αλλά και την πρόβλεψη για προσθήκη εμβολίων και φαρμάκων». Το αποθεματικό αυτό το οποίο έχει επεκταθεί, βρίσκεται σε 9 βάσεις σε όλη την Ευρώπη, μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα και έχει ήδη παράσχει βοήθεια σε χώρες της Ένωσης που αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω του κορωνοϊού. 

Το Κοινοβούλιο έδωσε επίσης μεγάλη σημασία στην πρόληψη υποχρεώνοντας την Επιτροπή να καταρτίσει μία κοινή λίστα διασυνοριακών καταστροφών, για τις οποίες τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν για το πως σκοπεύουν να τις αντιμετωπίσουν. Επιπλέον μετά από επιμονή του Κοινοβουλίου διατηρήθηκε και η πρόταση για την κατάρτιση πανευρωπαϊκής λίστας στόχων ανθεκτικότητας δηλαδή τι θα πρέπει να παραμένει σε λειτουργία στην περίπτωση μίας καταστροφής. Όταν τα κράτη θα συντάσσουν τα εθνικά τους σχέδια αντιμετώπισης κινδύνων θα πρέπει να τους λαμβάνουν τους στόχους αυτούς υπόψη και να τα διαμορφώνουν αναλόγως.

Δίνεται ακόμα για πρώτη φορά η δυνατότητα στην Επιτροπή, σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών να προβαίνει στην προμήθεια μέσων και υλικών που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση μίας κρίσης. Επιπλέον, όσον αφορά τις δασικές πυρκαγιές, αυξήθηκε στο 100% το ποσοστό συγχρηματοδότησης για την αγορά και συντήρηση πυροσβεστικών αεροπλάνων και ελικοπτέρων μέσω του rescEU.

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε  τη σημασία που έχουν αυτά τα «μικρά αλλά σταθερά βήματα αλληλεγγύης» όπως είναι το rescEU, που παράσχει άμεση βοήθεια είτε πρόκειται για τις δασικές πυρκαγιές στην Εύβοια και τους πρόσφατους σεισμούς στην Κροατία, είτε εκτός συνόρων  με την αποστολή οξυγόνου στην Ινδία για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης.

Δείτε το video εδώ: https://youtu.be/DUiwr_910gs