“Πρόσωπα της πόλης μιλούν για την Γυναίκα”

Δείτε πώς μπορείτε να συμμετάσχετε στην εκδήλωση που διοργανώνει το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Θεσσαλονίκης #Newn #Θεσσαλονίκη

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Θεσσαλονίκης διοργανώνει εκδήλωση για την Ημέρα της Γυναίκας και σας προσκαλεί να την παρακολουθήσετε. Δείτε την ανακοίνωση:

1 Μαρτίου 2021, Θεσσαλονίκη

Δελτίο Τύπου
Πρόσκληση συμμετοχής στην Εκδήλωση
«Πρόσωπα της πόλης μιλούν για τη Γυναίκα»

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Θεσσαλονίκης (ΔΣΝΘ) αποτελεί φορέα
ενεργοποίησης, ευαισθητοποίησης και εκπροσώπησης των νέων της
πόλης μας, και στοχεύει στην ευρύτερη ενσωμάτωση των νέων στις
διαδικασίες εκφοράς γνώμης και συνδιαμόρφωσης της κοινωνικής
πολιτικής.
Στο πλαίσιο της θεσμικής του δράσης και ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας
της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου,
διοργανώνουμε διαδικτυακή διημερίδα με
τίτλο: «Πρόσωπα της πόλης μιλούν για τη γυναίκα», η οποία και θα
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Μαρτίου 2021. Η
διημερίδα θα φιλοξενήσει 12 ομιλήτριες σε 4 ξεχωριστές θεματικές:
Πολιτική, Επιχειρηματικότητα, Κοινωνία & Εκπαίδευση.
Οι πρώτες δύο θεματικές θα εξεταστούν στις 5 Μαρτίου, ενώ οι επόμενες
2 στις 6 Μαρτίου αντίστοιχα. Η εκδήλωση θα έχει τη μορφή της
συζήτησης, μεταξύ του/της συντονιστή/συντονίστριας και των
ομιλητριών του εκάστοτε πάνελ.

Επιπλέον, αξίζει να σημειώσουμε πως το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Θεσσαλονίκης, αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα του θέματος, αντιλαμβανόμενο πως η παρούσα χρονική συγκυρία θα εξυπηρετούσε τον ουσιαστικό διάλογο και λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα πολλών
νέων της πόλης που ζητούσαν την ανάληψη πρωτοβουλιών γύρω από αυτό
το ζήτημα, προχώρησε στη συγκρότηση της Επιτροπής Ισότητας Φύλων, υπό την οποία και τελείται η συγκεκριμένη εκδήλωση.

Γυναίκα και Πολιτική: Ο ρόλος που διαδραματίζουν οι γυναίκες στην
πολιτική σκηνή της πόλης, οι πρωτοβουλίες που έχουν λάβει και
υλοποιήσει, οι διακρίσεις που έχουν υποστεί, αλλά και οι προβλέψεις για
την εξάλειψη των διακρίσεων στο χώρο της πολιτικής.

Γυναίκα και Επιχειρηματικότητα: Καινοτόμες επιχειρήσεις και
επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που ανήκουν σε γυναίκες. Η θέση της
γυναίκας στο χώρο των επιχειρήσεων και η κατάρρευση των προτύπων
που ίσχυαν στο παρελθόν.

Γυναίκα και Κοινωνία: Η ενασχόληση μεγάλης μερίδας γυναικών της
πόλης με την κοινωνία των πολιτών. Η συμβολή των φορέων που
στοχεύουν στην εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων.

Γυναίκα και Εκπαίδευση: Η θέση της γυναίκας στην εκπαίδευση και την
έρευνα. Η ανδροκρατία στο χώρο του Πανεπιστημίου και η αλλαγή των
δεδομένων με την ανάδειξη ερευνητριών με σημαντικό επιστημονικό έργο.
Οι διακρίσεις μέσα στο ελληνικό Πανεπιστήμιο.

Τα παραπάνω αποτελούν κάποιες από τις επιμέρους θεματικές που θα
απασχολήσουν κάθε ένα από τα τέσσερα ξεχωριστά πάνελ. Στόχος η
εξαγωγή σημαντικών συμπερασμάτων για τη θέση της γυναίκας σε
τέσσερεις βασικούς τομείς της κοινωνικής ζωής.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν, ενώ απαιτείται προεγγραφή
στο link: http://bit.ly/3q4gFSV.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις ομιλήτριες της
διημερίδας, μπορείτε να βρείτε στο link:
https://www.facebook.com/events/825768044675604
Ανακοινώσεις θα γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στη
σελίδα μας στο: https://www.facebook.com/youthcouncilthess
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων ΔΣΝΘ