Θεσσαλονίκη: Έργα στήριξης των νοσοκομείων

Από την Μητροπολητική ενότητα Θεσσαλονίκης #Newn #Thessaloniki

Στο πλαίσιο της διαφύλαξης και ενίσχυσης της υγείας με έργα στήριξης των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης, η Αντιπεριφερειάρχης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Βούλα Πατουλίδου υπέγραψε σήμερα με τους διοικητές των νοσοκομείων Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ και Γ.Ν.Θ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟ κ. Παναγιώτη Παντελιάδη και Οδυσσέα Κατσάκα αντίστοιχα, δύο προγραμματικές συμβάσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

H πρώτη σύμβαση αφορά την Αναβάθμιση της Τράπεζας Οφθαλμών του Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ με την κατασκευή νέας τράπεζας ιστών, αναπόσπαστο εργαλείο εκσυγχρονισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση της πράξης ανέρχεται στο ποσό των 124.000 ευρώ και η συνολική διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης ορίζεται σε 16 μήνες.

Το έργο περιλαμβάνει Οικοδομικές εργασίες και εργασίες Η/Μ-μετρήσεις clean room, πυρασφάλεια, ψυγειοκαταψύκτη με επιτηρητή, θάλαμο νηματικής ροής, σχισμοειδή λυχνία, σετ εργαλείων εξόρυξης και αφαίρεσης σκληροκερατοειδικού δίσκου και σύστημα ταυτοποίησης και ιχνηλασιμότητας ιστών.

Η δεύτερη προγραμματική σύμβαση αφορά στην καθαίρεση κτιρίου από αμίαντο στο Γ.Ν.Θ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ συνολικού προϋπολογισμού 132.000 ευρώ.

Το κτίριο είναι κατασκευασμένο από πάνελ αμιάντου. Ο αμίαντος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία θα πρέπει να είναι καλυμμένος όμως λόγω των καθιζήσεων εμφανίζονται αρκετά σημεία που έχουν υποστεί θραύση, με αποτέλεσμα να έρχεται σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα που  είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Η Καθαίρεση του κτιρίου περιλαμβάνει τις εξής εργασίες:

Α. Αποξήλωση στοιχείων που περιέχουν αμίαντο.

Β. Αποξήλωση μη αμιαντούχων στοιχείων.

Γ. Βαφή της επικάλυψης της στέγης του κτιρίου του σταθμού αιμοδοσίας.