Την αποδέσμευση από την άσκηση των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων αποφάσισε το Υπουργείο Παιδείας

Την αποδέσμευση από την άσκηση των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων, των παρακάτω εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να μεταταγούν σε υπηρεσίες και φορείς του Ελληνικού Δημοσίου μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) κατά τον Α΄ Κύκλο Κινητικότητας 2024 σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχου κλάδου/ειδικότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ.Α΄/2-12-2016).ενέκρινε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας.

Δείτε την απόφαση με τα ονόματα