Υπουργείο Παιδείας: Αυτές είναι οι ανακλήσεις-τροποποιήσεις μεταθέσεων

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε σήμερα ανακλήσεις μεταθέσεων – τροποποίηση μετάθεσης και μετάθεση εκπαιδευτικού Γενικής Παιδείας .

Δείτε τις αποφάσεις με τα ονόματα

Δείτε τις αποφάσεις:

Ανακλήσεις μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. μουσικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία έτους 2024 Β. Τροποποίηση μετάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε. μουσικής παιδείας και μετάθεση εκπαιδευτικού Δ.Ε. μουσικής παιδείας σε Μουσικό Σχολείο έτους 2024 Γ. Μετάθεση εκπαιδευτικού Δ.Ε. γενικής παιδείας σε Μουσικό Σχολείο έτους 2024.

Ανάκληση Μετάθεσης Εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2024.

Πηγή φωτογραφίας: Facebook/ Υπουργείο Παιδείας