Αυτοί γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 22 Οκτωβρίου

Χρόνια Πολλά στους εορτάζοντες #newn #nameday


Αβέρκιος
Αβερκία