Αυτοί γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου

Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες ακι τις εορτάζουσες #newn #nameday


Μηνάς
ΒικέντιοςΒικέντηςΒικεντίαΒίκτωρΒίκτωρας
ΒίκτοραςΒικτωρίαΒικτορίαΔράκωνΔράκονταςΔράκος,
 ΔρακούληςΔρακούλα