Αυτοί γιορτάζουν σήμερα 21 Σεπτεμβρίου

Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες #newn #eortologio

Σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου είναι διεθνής ημέρα ειρήνης αλλά και του Προφήτου Ιωνά.

Γιορτάζουν οι: Ίωνας, Ιωνάς, Ίων, Ιωνία