Αυτοί γιορτάζουν σήμερα 4 Νοεμβρίου

Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες #newn #eortologio

Σήμερα, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου γιορτάζουν οι:

Ερμαίος, Ερμαίας
Ιωαννίκιος, Ιωανίκιος