ΔΕΗ: Προσλήψεις εποχικών εργαζομένων στην Αθήνα

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη εποχικών αναγκών στη Διεύθυνση Στέγασης που εδρεύει στην Αθήνα. H προθεσμία είναι 10 ημέρες από την ανάρτηση της συγκεκριμένης προκήρυξης και θα προηγηθούν όσοι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα για τις ειδικότητες που παρουσιάζουμε παρακάτω:

Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΥΣ ΣΟΧ_2020