«4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς για την ανάκληση ή μη των οικοδομικών αδειών στο Παραλιακό Μέτωπο της Θ. Σοφούλη»

Άρθρο γνώμης του Χρήστου Βάρδα

ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΥ (στις 12.04.2021), η εισήγηση για αιτήσεις ερμηνείας των δικαστικών αποφάσεων στο ΣτΕ, ΠΑΡΑ το ότι είχε συζητηθεί επί μήνες και ΠΑΡΑ το γεγονός ότι την είχε ήδη υπερψηφίσει και ο νυν Δήμαρχος κατά τη λήψη σχετικής ομόφωνης απόφασης της οικονομικής επιτροπής τον Ιανουάριο του 2021, με την οποία η εν λόγω πρόταση είχε εγκριθεί, ΞΑΦΝΙΚΑ ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ!

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ της θέσης που διατύπωσα δημόσια για το θέμα αυτό. ποτελεί, επίσης, ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ σε όσες και όσους ως αντίδραση στην τοποθέτηση μου, αντί της αυτοκριτικής (όπως θα περίμενε κανείς) ή έστω της αντιπαράθεσης με επιχειρήματα επί του ζητήματος, επέλεξαν την προσωπική στοχοποίησή μου με προσβλητικό και στερούμενο ουσιαστικού περιεχομένου λόγο.

Μετά την ξαφνική απόσυρση της προηγούμενης εισήγησης, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς, που συνεδριάζει σήμερα, 19.04.2021, καλείται να αποφασίσει επί ΝΕΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ που εισάγεται ενώπιόν του με ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΠΡΕΣ και με θέμα «Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη αιτήσεων προς το Τριμελές Συμβούλιο του ΣτΕ για την παροχή της αναγκαίας συνδρομής ως προς τον ενδεικνυόμενο τρόπο συμμόρφωσης προς τις αποφάσεις του ΣτΕ…».Όπως και η προηγούμενη έτσι και αυτή η εισήγηση για εκ νέου προσφυγή στο ΣτΕ στην ουσία επιβεβαιώνει την ευθύνη των διοικούντων τον Δήμο από το 2016 μέχρι και σήμερα, οι οποίοι καλούνται να απαντήσουν στο πλήθος των ερωτημάτων που εύλογα προκύπτουν:

1. Ποιες ήταν (συγκεκριμένα και με ημερομηνίες) οι ενέργειες των διοικήσεων από το χρόνο δημοσίευσης των αποφάσεων του ΣτΕ που δικαίωσαν τον Δήμο Καλαμαριάς (2016) έως και σήμερα (5 σχεδόν χρόνια μετά!!!);

2. Εάν μετά τη δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων (2016) κρίθηκε ότι απαιτούνταν νομική γνωμοδότηση αναφορικά με το ζήτημα της ανάκλησης ή μη των οικοδομικών αδειών, ζητήθηκε αυτή εγκαίρως; Και εάν όχι, γιατί;

3. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι τόσο η προηγούμενη όσο και η νυν διοίκηση δεν κατάφεραν να λάβουν τελικά νομική γνωμοδότηση;

4. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι έπρεπε να περάσουν χρόνια μέχρι να διαπιστώσουν οι διοικούντες, ότι δεν θα λάβουν τελικά νομική γνωμοδότηση;

5. Σε κάθε περίπτωση, για ποιο λόγο έπρεπε να περάσουν σχεδόν 5 χρόνια!!! από την έκδοση των αποφάσεων του ΣτΕ, για να προταθεί τελικά η εκ νέου προσφυγή στο ΣτΕ;

6. Εφόσον υιοθετείται στην εισήγηση η (ορθή) άποψη ότι όταν συντρέχει δημόσιο συμφέρον είναι δυνατή η ανάκληση των οικοδομικών αδειών ακόμη και μετά το πέρας 5ετίας από την έκδοσή τους, για ποιο λόγο οι διοικούντες δεν προασπίζονται τόσα χρόνια ή έστω και τώρα το δημόσιο αυτό συμφέρον;

7. Οι διοικούντες θεωρούν ότι προασπίζονται το δημόσιο συμφέρον υποβάλλοντας στο ΣτΕ το ερώτημα, εάν πρέπει να ανακληθούν οι επίμαχες οικοδομικές άδειες; Δεν είναι προφανές ότι με αυτόν τον τρόπο θέτουν στην ουσία οι ίδιοι σε αμφισβήτηση το ζήτημα; Και εάν θεωρούν ότι δεν θέτουν σε αμφισβήτηση το ζήτημα, με άλλα λόγια εάν “προεξοφλούν” και θεωρούν αυτονόητη την θέση του ΣτΕ, γιατί δεν έχουν πράξει ήδη όλα αυτά τα χρόνια αναλόγως; Δεν γνωρίζουν ότι ο χρόνος που άφησαν και αφήνουν να παρέλθει λειτουργεί εν προκειμένω σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και διακινδυνεύει τα συμφέροντα του Δήμου;

Τα ανωτέρω εύλογα ερωτήματα καταδεικνύουν αυτονόητα και με τον πιο σαφή τρόπο την ευθύνη που φέρουν οι διοικήσεις του Δήμου Καλαμαριάς από το 2016 έως και σήμερα. Ο Δήμος οφείλει να προασπίσει έστω και την ύστατη στιγμή το συμφέρον των δημοτών της Καλαμαριάς.