ΑΣΕΠ: Οι 822 μόνιμες θέσεις στην ΑΑΔΕ

Στάλθηκε από τον ΑΣΕΠ στο Εθνικό Τυπογραφείο η Προκήρυξη 1Γ/2022 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτακοσίων είκοσι δύο (822) θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4765/2021.

Οι ειδικότητες που ζητούνται στην προκήρυξη 1Γ/2022 του ΑΣΕΠ για τις 822 θέσεις στην ΑΑΔΕ κατανέμονται ως εξής:546 θέσεις: ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Εφοριακών, ΠΕ Τελωνειακών

203 θέσεις: ΤΕ Εφοριακών, Τελωνειακών, Πληροφορικής

73 θέσεις: ΔΕ Τελωνειακών