Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Ν.Θ.

Την Πέμπτη 6 Απριλίου, διεξήχθη η 1η συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου Νέων Θεσσαλονίκης για την θητεία 2023 – 2024. 

Με την ολοκλήρωση της θητείας του 2022 – 2023, το συμβούλιο εξέφρασε  εγκάρδια ευγνωμοσύνη σε όλα τα μέλη και τους υποστηρικτές του. Κατά  την διάρκεια του απολογισμού, παρουσιάστηκαν συνοπτικά όλες οι  επιτυχημένες δράσεις και παρεμβάσεις που υλοποιήσαμε στην πόλη της  Θεσσαλονίκης το περασμένο έτος. 

Στην συνέχεια της συνεδρίασης, πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες για  την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου που θα συντονίσει τη δράση του  οργάνου για την νέα θητεία 2023 – 2024. Μετά την παρουσίαση των  προτεινόμενων δράσεων και πρωτοβουλιών από όλους τους  υποψηφίους, το εκλογικό σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου εξέλεξε τους:  

Πρόεδρος: Γαβαλάς Μόδεστος 

Αντιπρόεδρος: Κυζάκης Φώτιος 

Γραμματέας: Κατέλης Εμμανουήλ – Παναγιώτης 

Εκπρόσωπος Τύπου: Βελώνη Μαλαματή 

Ταμίας: Ζαχαρούδη Σταυρούλα 

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, με αίσθημα ευθύνης  απέναντι τόσο ως προς το σώμα του ΔΣΝΘ, όσο και ως προς την  κοινωνία στο σύνολο της, αναλαμβάνει το ρόλο της από τις 07/04 και  μέχρι την ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών για το έτος 2024.  

Κύριοι στόχοι της φετινής Διοίκησης, αποτελούν η επαφή και η  συνεργασία με την πανεπιστημιακή κοινότητα, η διαμόρφωση πολιτικής  ατζέντας με πάγιες θέσεις για ζητήματα που αφορούν τους νέους της  πόλης μας, η διασφάλιση καλών και εποικοδομητικών συνεργασιών και 

η δημιουργία του Κέντρου νεολαίας. 

Ευχόμαστε τόσο στα νέα μέλη μας όσο και στο Νέο Διοικητικό Συμβούλιο  ως σύνολο, να έχουν μια παραγωγική θητεία θέτοντας στο επίκεντρο τις  ανάγκες των νέων ανθρώπων και της πόλης της Θεσσαλονίκης.