Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Θεσσαλονίκης

Δελτίο Τύπου

Το Σάββατο 16 Ιανουαρίου, διεξήχθη η 1η συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Νέων Θεσσαλονίκης για το 2021.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες
για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου που θα συντονίσει τη δράση
του οργάνου, μέχρι το παρόντος έτους. Μετά την παρουσίαση των
προτεινόμενων δράσεων από τους υποψηφίους, το εκλογικό σώμα του
Δημοτικού Συμβουλίου εξέλεξε τους:
Πρόεδρος: Μπαρμπούνης Χρυσόστομος
Αντιπρόεδρος: Βακάλης Νίκος
Γραμματέας: Κεδράς Θωμάς
Εκπρόσωπος Τύπου: Καμπούκος Δημήτρης
Ταμίας: Παράσογλου Αντώνης
Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, με αίσθημα ευθύνης και
σεβασμό προς το σώμα το ΔΣΝΘ αλλά και την κοινωνία στο σύνολο της,
αναλαμβάνει το ρόλο της από τις 18/01 και μέχρι την ολοκλήρωση των
αρχαιρεσιών για το έτος 2022.
Κύριοι στόχοι της φετινής Διοίκησης είναι η παγίωση πρότερων
επιτυχημένων δράσεων και η ανάπτυξη νέων, η ενίσχυση των δεσμών του
ΔΣΝΘ με τους τοπικούς φορείς, η βελτίωση της προβολής του ΔΣΝΘ και
η ενίσχυση της διάδρασής του με τους νέους και την κοινωνία της
Θεσσαλονίκης συνολικά.
Ευχόμαστε στα μέλη του σώματος του Συμβουλίου και στο νεοεκλεχθέν
ΔΣ, καλή και παραγωγική θητεία.