Ερώτηση από το ΚΙΝΑΛ στον Κικίλια για την αποζημίωση ιδιωτικής κλινικής από τον ΕΟΠΥΥ

Για ποσό €2 εκατ. που διατέθηκε για νοσηλεία ασθενών για 28 μέρες, κάνει λόγο ο βουλευτής, Ανδ. Πουλάς

Ερώτηση- αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τον υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια, κατέθεσε ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Πουλάς, με θέμα την αποζημίωση ιδιωτικής κλινικής από τον ΕΟΠΥΥ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλείται ο κ. Πουλάς, ο ΕΟΠΥΥ ενέκρινε την εκταμίευση του ποσού των 2 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να αποζημιώσει ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης που για διάστημα 28 ημερών διέθεσε κλίνες Covid για τη νοσηλεία ασθενών του ΕΣΥ, ενώ, όπως υποστηρίζει, η εν λόγω απόφαση ελήφθη με οριακή πλειοψηφία και αφορά τρέχουσα οφειλή, αλλά και στην κάλυψη και άλλων τυχόν εξόδων που ενδέχεται να προκύψουν το προσεχές διάστημα. 

Αναλυτικά η ερώτηση έχει ως εξής:

Προς τον Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια

Θέμα: Ερωτήματα αναφορικά με την αποζημίωση ιδιωτικής κλινικής από τον ΕΟΠΥΥ

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο ΕΟΠΥΥ ενέκρινε την εκταμίευση του ποσού των 2 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να αποζημιώσει ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης που για διάστημα 28 ημερών διέθεσε κλίνες Covid για τη νοσηλεία ασθενών του ΕΣΥ. Η εν λόγω απόφαση ελήφθη με οριακή πλειοψηφία και αφορά σε τρέχουσα οφειλή, αλλά και στην κάλυψη και άλλων τυχόν εξόδων που ενδέχεται να προκύψουν το προσεχές διάστημα. 

Ειδικότερα, η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού στις 10 Μαρτίου την έγκριση έκδοσης επιτροπικού εντάλματος μεταβίβασης πίστωσης του παραπάνω ποσού προς την περιφερειακή διεύθυνση ΕΟΠΥΥ Θεσσαλονίκης για την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής, τα οποία αφορούν στη διάθεση κλινών και υπηρεσιών λόγω Covid-19 από το συγκεκριμένο νοσηλευτήριο καθώς και για «μελλοντικές δαπάνες που θα προκύψουν» με την παράκληση για «αυθημερόν επικύρωση» του αιτήματος, χωρίς καμία περαιτέρω διευκρίνηση.

Η εν λόγω εισήγηση βασίστηκε στην ΚΥΑ ΕΑΛΕ/Γ.Π.73549 σχετικά με τη «Διαδικασία αποζημίωσης χρήσης κλινών νοσηλείας, κλινών εντατικής θεραπείας των εγκαταστάσεων, των θαλάμων που διατίθενται στο Ελληνικό Δημόσιο από ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δυνάμει της παρ.2 του αρ.86 του ν.4745/2020 (Α’ 214)» και τα αιτήματα της ίδιας της κλινικής καθώς και της περιφερειακής διεύθυνσης ΕΟΠΥΥ Θεσσαλονίκης.

Η τελευταία επικαλούμενη επικοινωνία με το Τμήμα Λογιστηρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας ενημερώνει στις 8 Μαρτίου ότι «τα χρηματικά εντάλματα για τις κενές κλίνες Covid-19 της δικής της αρμοδιότητας «θα εκδίδονται από το λογιστήριο της ΠΕ.ΔΙ. Θεσσαλονίκης» και επαναδιατυπώνει το αίτημα για τη μεταβίβαση του ποσού των 2 εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη ενός τιμολογίου που αντιστοιχεί στο ποσό που καλείται να καταβάλει ο ΕΟΠΥΥ στην κλινική για τον Φεβρουάριο ύψους 414.112,04€ και των μελλοντικών αναγκών που θα προκύψουν για την ίδια επιχείρηση περίπου 1,6 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να αναφέρεται καμία απολύτως τεκμηρίωση για το είδος των δαπανών αυτών και το ύψος τους.

Ο δε, ιδιώτης πάροχος με το από 4 Μαρτίου έγγραφό του προς τον ΕΟΠΥΥ περιορίζεται στο αίτημα καταβολής της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στη δέσμευση της δομής για το διάστημα από 01.02.2021 έως και 28.2.2021 την οποία προσδιορίζει στα 414.112,04€ (333.961,32€ πλέον ΦΠΑ) σύμφωνα και με τη δήλωση διάθεσης κλινών και υπηρεσιών της κλινικής στις 22.11.2020 την οποία και αποδέχθηκε αυθημερόν ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας. 

Αναφορικά δε, με τη διεκδικούμενη πληρωμή για τον Φεβρουάριο καθώς και σε παραστατικό που εξέδωσε η κλινική περιλαμβάνεται η ένδειξη «4.610 κενές κλίνες» ως αιτιολογία, όπου η κάθε κλίνη φαίνεται να χρεώνεται προς 34,63€ (αντιστοιχεί στο ημερήσιο Κλειστό Ενοποιημένο Νοσήλιο, προσαυξημένο με τον συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09€, όπως ορίζει η ΚΥΑ του περασμένου Νοεμβρίου.

Η λήψη της σχετικής απόφασης του ΕΟΠΥΥ προκαλεί ερωτηματικά καθώς δεν είναι συνηθισμένη πρακτική να πληρώνεται μεμονωμένος πάροχος και μάλιστα χωρίς να συνοδεύεται η δαπάνη από πλήρη τεκμηρίωση και παραστατικά. Και επιπλέον χωρίς να ελέγχεται σε ποιο βαθμό έλαβε χώρα η χρήση των κλινών που χρεώθηκαν, σε μία περίοδο μάλιστα, που τα δημόσια νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης είχαν αρχίσει να αποσυμπιέζονται.

Τα ερωτηματικά αυξάνονται καθώς σύμφωνα με πληροφορίες τα περιστατικά Covid που κλήθηκε να καλύψει τον Φεβρουάριο του 2021 η συγκεκριμένη κλινική αφορούσαν σε ασθενείς που δεν είχαν ανάγκη μακράς νοσηλείας, ενώ κλίνες της είχαν δεσμευθεί επικουρικά, προκειμένου να ανασάνουν οι εφημερίες των δημόσιων νοσοκομείων του ΕΣΥ. 

Η προκαταβολική έγκριση δε, του αιτούμενου εντάλματος για μελλοντικές δαπάνες συνιστά σαφή παράβαση του δημόσιου λογιστικού, σύμφωνα με το οποίο απαιτείται η προσκόμιση παραστατικών για πραγματικά παρασχεθείσες υπηρεσίες και όχι για μελλοντικά παρασχεθείσες.

Είναι προφανές ότι η συγκεκριμένη πληρωμή βρίσκεται στην γραμμή της συμπόρευσης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με τις ευλογίες της κυβέρνησης. Ενώ παράλληλα δίνεται η αίσθηση ότι τα παζάρια και οι επί μακρόν διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με τις ιδιωτικές κλινικές είναι προσχηματικές και μόνο για τα μάτια του κόσμου. 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

1. Σκοπεύετε να δώσετε δημόσια εξηγήσεις για την έγκριση δύο εκατομμυρίων ευρώ στην συγκεκριμένη κλινική της Θεσσαλονίκη, εκ των οποίων περίπου 1,6 εκατομμύρια για μη παρασχεθείσες υπηρεσίες;

2. Πόσες κλίνες Covid της συγκεκριμένης ιδιωτικής κλινικής τελικά χρησιμοποιήθηκαν και εντός ποιου χρονικού διαστήματος;

3. Αιτούμαι να μου χορηγηθούν αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ της συνεδρίασης που ενέκρινε την καταβολή των δύο εκατομμυρίων ευρώ στην ως άνω κλινική, το έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ που εισηγήθηκε την καταβολή αυτή καθώς και των παραστατικών που κατέθεσε η ιδιωτική κλινική για να δικαιολογήσει την καταβολή του εν λόγω ποσού.

4 Πόσα χρήματα έχουν καταβληθεί σε ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά θεραπευτήρια και ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα για τις ανάγκες αντιμετώπισης της πανδημίας από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι σήμερα; Οι εν λόγω ιδιωτικοί πάροχοι έχουν καταβάλει το αναλογούν Clawback των ετών 2018, 2019 και 2020 και ποιο είναι αυτό το συνολικό ποσό; Αιτούμαι όπως μου χορηγηθεί κατάσταση με τις εν λόγω επιχειρήσεις, με τα οφειλόμενα από αυτές ποσά.

★ Πηγή: Συντακτική ομάδα του eklogika.gr