Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με τον ανεφοδιασμό των F-16

Κατατέθηκε σήμερα, ερώτηση στη Βουλή από τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, και τον Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής, κ. Γιώργο Φραγγίδη, κατόπιν σχετικών προτάσεων του Τομέα Άμυνας του Κινήματος, προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Ν. Παναγιωτόπουλο, για το πρόγραμμα παροχής Οχημάτων Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών/Κηροζινοφόρων Οχημάτων (Κ/Ο) της Πολεμικής Αεροπορίας στα πλαίσια του προγράμματος Επενδύσεων Εφοδιασμού & Ασφάλειας (SSI)  των αεροσκαφών F-16.

Συγκεκριμένα, στην υπόψη ερώτηση, αναφέρεται ότι,

To πρόγραμμα παροχής κηροζινοφόρων οχημάτων (Κ/Ο) ανεφοδιασμού αεροσκαφών για την κάλυψη αναγκών της ΠΑ, μέσω του υποπρογράμματος Επενδύσεων Εφοδιασμού και Ασφάλειας (SSI) των Α/Φ F-16, περιλαμβάνει την κατασκευή Κ/Ο, ύψους 5 εκ. USD.

H Lockheed Martin είναι ο αρμόδιος φορέας για την ανεύρεση του υποψήφιου κατασκευαστή, που θα προβεί στην υλοποίηση του έργου, που τελεί όμως μετά από την έγκριση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, βάση του άρθρου 1 του ν.4650/2019.

Το πρόγραμμα αυτό απαιτεί ειδικές στρατιωτικές προδιαγραφές, από εξειδικευμένους κατασκευαστές στο υπόψη αντικείμενο, αφού αυτά τα οχήματα πρόκειται να εφοδιάζουν τα αεροσκάφη με αεροπορικό καύσιμο, και επομένως η εν λόγω κατασκευή οφείλει να ενσωματώνει όλες τις διεθνείς αεροπορικές προδιαγραφές, έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες της ΠΑ με ασφάλεια.

Επιπλέον, και για να μην εξελιχθεί το πρόγραμμα αυτό σε μία απλή προμήθεια Κ/Ο για βραχύ χρονικό διάστημα, η ΠΑ οφείλει, με συγκεκριμένους όρους, να διασφαλίσει την εν συνεχεία υποστήριξη των Κ/O με πρόσθετες και ουσιαστικές εγγυήσεις.

Σύμφωνα με τη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), άρθρο 346, παράγραφος 1.β, “κάθε κράτος μέλος  δύναται να λαμβάνει τα μέτρα που θεωρεί αναγκαία για την προστασία ουσιωδών συμφερόντων της ασφάλειάς του, που αφορούν στην παραγωγή ή εμπορία όπλων, πυρομαχικών και πολεμικού υλικού. Τα μέτρα αυτά δεν πρέπει να αλλοιώνουν τους όρους του ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς σχετικά με τα προϊόντα που δεν προορίζονται για στρατιωτικούς ειδικά σκοπούς.

Δεδομένου ότι: Η παροχή του κατάλληλου αεροπορικού καυσίμου αποτελεί το κύριο κριτήριο για την ασφάλεια των πτήσεων.

Ερωτάται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος

1.       Σε ποιο σημείο βρίσκεται η υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος; Έχει ανατεθεί σε κάποια εταιρία; Σε θετική περίπτωση, η εταιρεία αυτή πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές του έργου που να καλύπτουν την ασφάλεια των πτήσεων;

2.       Έχετε εγκρίνει τις προβλεπόμενες αεροπορικές προδιαγραφές κατασκευής και τον αναγνωρισμένο κατασκευαστή που να διασφαλίσει την ασφάλεια υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος, λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου της;

3.       Έχει ληφθεί μέριμνα για την προστασία της εσωτερικής αγοράς από την αλλοίωση των όρων του ανταγωνισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 1.β του άρθρου 346 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

4.       Καλύφθηκε αξιόπιστα η ασφάλεια εφοδιασμού και η εν συνεχεία υποστήριξη των κηροζινοφόρων οχημάτων, που αποτελεί βασικό κριτήριο για την κάλυψη των αναγκών της ΠΑ;

5.       Εξέτασε το ΓΕΑ την περίπτωση εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των ήδη υπαρχόντων κηροζινοφόρων; Σε θετική περίπτωση ποιο ήταν το αποτέλεσμα της μελέτης;