Η Ζέττα Μακρή για τις προσλήψεις αναπληρωτών για το 2024-25

Συνολικά 52.500 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ για το 2023-34 είχαμε σύμφωνα με την Υφυπουργό ΠΑΙΘΑ κ. Ζεττα Μακρή, η οποία απαντώντας σε Κοινοβουλευτική Ερώτηση παρέθεσε στοιχεία για τις προσλήψεις αναπληρωτών για το 2023-24 αλλά και για τον προγραμματισμό προσλήψεων αναπληρωτών για το 2024-25.

Οι προσλήψεις των αναπληρωτών γίνονται με βάση τα αρμοδίως δηλωθέντα λειτουργικά κενά, σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 4 «της υπ’ αριθμ. 104627/ΓΔ5/7.8.2020 (3344 Β΄) Υ.Α., με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)».

Σύμφωνα με την παρ. 9 α του άρθρου 5 της ως άνω Y.A., η τοποθέτηση των προσληφθέντων αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες της περιοχής πρόσληψής τους γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Για σχολικό έτος 2023-2024, έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα στη Γενική Εκπαίδευση και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση προσλήψεις 52.500 εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Πιο συγκεκριμένα έχουν πραγματοποιηθεί προσλήψεις 14.190 εκπαιδευτικών στη Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και 4.146 στην Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση αντίστοιχα.

Επίσης, προσελήφθησαν πανελλαδικά 9.129 μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ για τη στελέχωση των σχολείων ειδικής αγωγής και γενικής εκπαίδευσης καθώς και των δομών ειδικής αγωγής.

Όσον αφορά στον προγραμματισμό προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2024-2025 σημειώνεται ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικές διαδικασίες.

Πηγή: alfavita.gr