Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το «Thess INTEC» και ΠΑΜΑΚ

Ακόμη μια κίνηση στρατηγικής συνεργασίας πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με την υπογραφή ειδικού μνημονίου με το Κέντρο Καινοτομίας και Τεχνολογίας Θεσσαλονίκης, «Thess INTEC Α.Ε.», το οποίο φιλοδοξεί να καταστεί ένα από τα μεγαλύτερα Τεχνολογικά Πάρκα 4ης γενιάς στην Ευρώπη.

Η εκδήλωση για την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2024. Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το μνημόνιο υπέγραψε ο Πρύτανης, καθηγητής Στυλιανός Δ. Κατρανίδης, ενώ από την πλευρά του «Thess INTEC Α.Ε.», ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλός του, Νίκος Ευθυμιάδης.

Όπως επισημάνθηκε τόσο από τον κ. Ευθυμιάδη όσο και από τον κ. Κατρανίδη, το μνημόνιο συνεργασίας θα αποτελέσει το βασικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα αναπτυχθούν ευρύτερες συνέργειες, έτσι ώστε με τις προσπάθειες και των δύο πλευρών να ενισχυθεί η έρευνα και η επιχειρηματικότητα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα στόχος είναι να δημιουργηθούν οι βάσεις για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων που θα απευθύνονται στις διεθνείς αγορές, με τελική ωφελημένη όχι μόνον την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά τη χώρα γενικότερα.

Στο ίδιο πλαίσιο διατυπώνεται η -ήδη εγκριθείσα από την Σύγκλητο- πρόθεση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για ενοικίαση χώρου στις εγκαταστάσεις του «Thess INTEC», προκειμένου να στεγαστεί εκεί η Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου, κάτι το οποίο γίνεται αποδεκτό από την άλλη πλευρά.

Ειδικότερα, τα δύο μέρη θα συνεργαστούν προκειμένου να συμβάλλουν από κοινού:

· στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων δράσεων προς όφελος της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης

· στην αποτελεσματικότερη και ταχύτερη μεταφορά τεχνολογίας και προώθηση της έρευνας προς όφελος του ΠΑ.ΜΑΚ

· στην ενίσχυση και προαγωγή της καινοτόμου επιχειρηματικότητας μέσω ανάπτυξης μηχανισμών υποστήριξης όπως θερμοκοιτίδες, επιταχυντές, coworking spaces, κ.α,

· στη βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της βιομηχανίας και του ελληνικού δημοσίου μέσω δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης

· στην απόκτηση εργασιακής και ερευνητικής εμπειρίας από τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου.

Από τη συνεργασία των δύο μερών εκτιμάται ότι θα αναπτυχθούν πολύτιμες συνέργειες, πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και οικονομίες κλίμακας με απώτερο στόχο την ανάπτυξη ενός συνολικού περιβάλλοντος ανοιχτής καινοτομίας (open innovation context), συμβάλλοντας στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης, ο Νίκος Κατσιαδάκης, Ανάπτυξη Οικοσυστήματος «Thess INTEC», ο Αντιπρύτανης Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητής Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου και ο αναπληρωτής καθηγητής Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας και Υπεύθυνος του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας, Κωνσταντίνος Φούσκας.

Το Κέντρο Καινοτομίας και Τεχνολογίας Θεσσαλονίκης «Thess INTEC», είναι πρωτοβουλία του Ιδιωτικού τομέα, με τη συμμετοχή των φορέων της πόλης και έχει την πλήρη υποστήριξη της Πολιτείας. Θα δημιουργηθεί σε μια προνομιακή έκταση 760 στρ. που παραχώρησε το Δημόσιο ειδικά για το «Thess INTEC», στο δήμο Θερμαϊκού, δίπλα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».