«Να υπάρξει μέριμνα για τους εργαζομένους της Κοινωφελούς Εργασίας»

Με κοινοβουλευτική παρέμβαση – ερώτηση προς τους Υπουργούς Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Οικονομικών, ζητείται άμεση μέριμνα για τους εργαζόμενους στο τρέχον Πρόγραμμα Απασχόλησης Κοινωφελούς Εργασίας, αλλά και αυτούς που εργάστηκαν σε προηγούμενα προγράμματα.

Στην ερώτηση επισημαίνεται ότι η υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στοχεύει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της μακροχρόνιας ανεργίας και στην επανασύνδεση των ανέργων με την αγορά εργασίας, ενώ ταυτόχρονα, συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του δημοσίου, που πλήττονται από υποστελέχωση. 

Τονίζεται επίσης ότι στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα που προκηρύχθηκε με την πρόσκληση 4/2020 του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το οποίο προσελήφθησαν με οκτάμηνη σύμβαση ορισμένου χρόνου σε δήμους, περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών και συναφείς φορείς 36.500 εργαζόμενοι (ευπαθείς ομάδες πολιτών, με χαμηλό εισόδημα, μακροχρόνια άνεργοι, κλπ), παρατάθηκε με ΚΥΑ για δύο μήνες τον Απρίλιο 2021 (ΦΕΚ Β’ 1712/26-4-2021). Ωστόσο, όπως είναι γνωστό οι συμβάσεις των εργαζομένων λήγουν αυτές τις ημέρες, γεγονός που θα οδηγήσει στην αποδυνάμωση από πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό των ήδη υποστελεχωμένων υπηρεσιών, αλλά και σε αύξηση της ανεργίας και μάλιστα μέσω πανδημίας.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι οι ανάγκες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για την εξυπηρέτηση του τοπικού δημοσίου συμφέροντος είναι αυξημένες, ιδιαίτερα ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου και επιβάλουν τη διατήρηση των 36.500 θέσεων εργασίας αλλά και των υπόλοιπων θέσεων εργασίας των εργαζομένων που συνεχίζουν να απασχολούνται από προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.

Κατόπιν αυτών, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί, αν προτίθενται να εξασφαλίσουν τη συνέχιση του Προγράμματος Απασχόλησης Κοινωφελούς Εργασίας (Δημόσια Πρόσκληση 4/2020 του ΟΑΕΔ) για το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνται σε αυτό. Επίσης, αν εξετάζουν το ενδεχόμενο ειδικής μοριοδότησης για όσους έχουν εργαστεί στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, για τη συμμετοχή σε προκηρύξεις για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών του δημοσίου, καθώς κι αν εξετάζουν το ενδεχόμενο αξιοποίησης της C-760/18/11-2-2021 απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου των ΟΤΑ, που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. 

Τέλος, αν προτίθενται να προβούν σε πρόσθετες ενέργειες ώστε να δοθεί τουλάχιστον η δυνατότητα επιδότησής της ανεργίας των εν λόγω εργαζομένων μετά την λήξη των συμβάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος.