“Παράπονα και καταγγελίες υποψηφίων για πρόσληψη προσωπικού κατηγορίας ΕΠΟΠ”

Κατατέθηκε, ερώτηση στη Βουλή από τους βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής, κ. Γιώργο Φραγγίδη, κ. Αχμέτ Ιλχάν, κ. Ανδρέα Λοβέρδο, κα Ευαγγελία Λιακούλη και τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, κατόπιν προτάσεων του Τομέα Άμυνας, με θέμα “Πρόσληψη προσωπικού κατηγορίας ΕΠΟΠ”, προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο.

Σκοπός της υπόψη ερώτησης είναι να διευκρινισθεί από τον Υπουργό ο λόγος επιλογής της ακολουθούμενης διαδικασίας πρόσληψης του υπόψη προσωπικού που έχει οδηγήσει στη δημιουργία τεράστιων αδικιών σχετικά με την μοριοδότηση των υποψηφίων ΕΠΟΠ, με αποτέλεσμα να κρίνονται ακατάλληλοι, και έχει δημιουργήσει έφορο έδαφος για την εμφάνιση φαινομένων αδιαφάνειας, μη παρέχοντας το δικαίωμα ένστασης, αν και πρόκειται για πρόσληψη στο δημόσιο στο πλαίσιο του ΑΣΕΠ, αλλά και να προσδιορισθούν οι προθέσεις και οι σχετικές ενέργειες του Υπουργού για την αποκατάσταση των υπόψη αδικιών.

Συγκεκριμένα, στην υπόψη ερώτηση, αναφέρεται ότι,

Τα δημοσιεύματα βρίθουν από παράπονα και καταγγελίες υποψηφίων για πρόσληψη προσωπικού κατηγορίας ΕΠΟΠ, οι οποίοι έχουν διαπιστώσει λάθη με αποτέλεσμα να κρίνονται ακατάλληλοι ή να μοριοδοτούνται με μικρό αριθμό μορίων.

Σημειώνεται πληθώρα προβλημάτων σχετιζόμενων με την μοριοδότηση των υποψηφίων ΕΠΟΠ, όπως προέκυψαν, μετά την ανακοίνωση των σχετικών αποτελεσμάτων, με απόρροια να έχει δημιουργηθεί εύφορο έδαφος προκειμένου να χαρακτηρισθεί έωλη η όλη διαγωνιστική διαδικασία και να επιτρέπει να εμφανίζονται περιθώρια αδιαφάνειας.

Το ουσιαστικότερο όμως είναι το γεγονός ότι οι υποψήφιοι δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση, κάτι πρωτοφανές για προσλήψεις στο δημόσιο, αν και η όλη διαδικασία χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του ΑΣΕΠ.

Είναι αλήθεια ότι στον πρόσφατο διαγωνισμό πλήρωσης ΕΠΟΠ σε όλους τους κλάδους των ΕΔ:

          α.      Δεν έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο οι πίνακες κατάλληλων, ακατάλληλων και βαθμολογίας κατά ειδικότητα (παρά μόνον δίνεται η δυνατότητα στους υποψήφιους να ενημερωθούν, μέσω της οικείας ιστοσελίδας, κάνοντας ταυτοποίηση με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, ή με τον προσωπικό αριθμό πρωτοκόλλου, αν είναι ακατάλληλοι ή κατάλληλοι και στη δεύτερη περίπτωση για τα συνολικά μόριά τους), με αποτέλεσμα να μη δύνανται οι υποψήφιοι να γνωρίζουν ποιοι κατέλαβαν τις προσλήψιμες θέσεις και με βάση ποια συγκεκριμένα κριτήρια και μόρια, ώστε σε περίπτωση διαφωνίας τους να ασκήσουν τα νόμιμα μέσα και

          β.      Δεν έχει προβλεφθεί δικαίωμα ένστασης κατά των πινάκων καταλλήλων, ακαταλλήλων και βαθμολογίας κατά ειδικότητα.

Δεδομένου ότι, με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 7 του Συντάγματος, κατοχυρώνονται οι αρχές της αξιοκρατίας και της διαφάνειας στις προσλήψεις των δημοσίων υπαλλήλων, στο πλαίσιο των οποίων, προβλέπεται η ανάρτηση στο διαδίκτυο των σχετικών πινάκων των υποψηφίων του εκάστοτε διαγωνισμού πρόσληψης, όπως αναφέρεται ρητά και στις σχετικές ΚΥΑ (Τεύχη Α.Σ.Ε.Π. 10-11-12-13/22.03.2021) πρόσληψης των ΕΠΟΠ, ότι «… υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης των υποψηφίων σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς συνυποψήφιούς τους …».

Δεδομένου ότι, το ΑΣΕΠ ως το αρμόδιο όργανο για τη διεξαγωγή των διαδικασιών επιλογής σε θέσεις προσωπικού του δημόσιου τομέα:

          α.      αναρτά, στην ιστοσελίδα του, πίνακες επιλογής και κατάταξης με τα πλήρη στοιχεία των υποψηφίων (ονοματεπώνυμο, μόρια βαθμολογίας ανά κριτήριο επιλογής κλπ) ανά προκηρυχθείσα θέση, φορέα κλπ,

          β.      σε κάθε περίπτωση, προβλέπει το δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης, ούτως ώστε να διορθώνονται τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

1.       Ποιος είναι ο λόγος μη τήρησης:

          α.      Των διατάξεων του άρθρου 103 παρ. 7 του Συντάγματος μέσω των οποίων κατοχυρώνονται οι αρχές της αξιοκρατίας και της διαφάνειας στις προσλήψεις των δημοσίων υπαλλήλων;

          β.      Του συνόλου των διαδικασιών ΑΣΕΠ για την πρόσληψη προσωπικού στο δημόσιο, όσον αφορά στο δικαίωμα της ένστασης;

2.       Έχετε προβεί σε επανέλεγχο των δικαιολογητικών και την εκ νέου μοριοδότηση ακατάλληλων υποψηφίων; Αν ναι, έχετε βρει διαφορές από τις ανακοινωθείσες; Σε θετική περίπτωση εύρεσης λαθών, πώς σχεδιάζετε να επιλύσετε αυτού του τύπου τις αδικίες στους αντίστοιχους υποψηφίους;