ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Ο κλάδος των Ιδιωτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών απαξιώνεται συστηματικά τα  τελευταία χρόνια είτε λόγω της μη επίλυσης σημαντικών προβλημάτων του, είτε λόγω  των νέων συσσωρευμένων αμφιλεγόμενων νομοθετημάτων της ελληνικής πολιτείας. 

1.690 Iδιωτικές δομές Βρεφονηπιακών Σταθμών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ  «Δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» 2021-2022 και στο  πρόγραμμα «Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών», φιλοξενώντας 67.000 παιδιά προσχολικής ηλικίας, παραμένουν απλήρωτες επί 4 μήνες, καθώς διανύουμε τον τέταρτο  μήνα και η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί υπό κανονικές συνθήκες τον Ιανουάριο του  2022.  

Στις ανωτέρω δομές απασχολούνται περίπου 18.000 εργαζόμενοι με πλήρη, στην  πλειονότητά τους, απασχόληση. Οι ως άνω δομές μολονότι παρέχουν σημαντικό κοινωνικό  έργο, καλύπτοντας μεγάλα κενά που δημιουργούνται από τις ελλείπεις ή και μηδαμινές  παροχές των δομών της Πολιτείας, παραμένουν απλήρωτες για τέταρτο συνεχόμενο  μήνα, ενώ έχει ολοκληρωθεί η παροχή υπηρεσιών τους από την 1ηΣεπτεμβρίου έως και  σήμερα. 

Μετά από δύο συνεχή lockdown τα προηγούμενα δύο χρόνια και με τις ιδιωτικές δομές  κλειστές για μεγάλο χρονικό διάστημα, η καθυστέρηση των πληρωμών είναι, στην παρούσα  

1 συγκυρία, πλέον δυσβάσταχτη. Οι δομές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και παρέχουν  κοινωνική πολιτική στηρίζοντας το κράτος, παρά τις δικές μας πολλές προσπάθειες και  συναντήσεις με τα συναρμόδια Υπουργεία, καθώς και με την ΕΕΤΑΑ (Φορέα Υλοποίησης  του προγράμματος), δεν έχουν ακόμα πληρωθεί και δεν έχουν σαφή διαβεβαίωση για τον  χρόνο εξόφλησης όλων των δεδουλευμένων τους με ό,τι αρνητικό αυτό συνεπάγεται για  τον προγραμματισμό τους. 

Επίσης, οι ιδιωτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί που επιτελούν επί 50 ολόκληρα χρόνια  κοινωνικό λειτούργημα και είναι κοιτίδες πολιτισμού σε κάθε γειτονιά και σε κάθε Δήμο,  τείνουν να συρρικνωθούν ή και να αφανισθούν λόγω των προβληματικών νομοθετημάτων  του Υπουργείου Εργασίας, όπως εξηγούμε στη συνέχεια:  

✔ Ο μη πιστοποιημένος ρόλος των «Νταντάδων της Γειτονιάς» σε συνδυασμό με την  ίδρυση mini παιδικών σταθμών σε μεγάλες επιχειρήσεις, χωρίς όμως κτιριολογικές  προδιαγραφές και πιστοποιήσεις, θα αποτελέσουν την αρχή του τέλους της  λειτουργίας για τον θεσμοθετημένο, νομίμως αδειοδοτούμενο και συστηματικά  ελεγχόμενο Βρεφονηπιακό Σταθμό. 

✔ Ο υπεύθυνος Παιδικής Προστασίας, ο οποίος θεσμοθετήθηκε και πρέπει να  υπάρχει σε κάθε Βρεφονηπιακό Σταθμό, αφήνει νομικά ακάλυπτο κάθε ιδιοκτήτη  και τον συνεργάτη του που έχει αυτόν τον ρόλο, σε κάθε επιβουλή ή κακή  προαίρεση ενός πολίτη.  

✔ Το ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο, νέα διαδικασία συνδεόμενη με το πρόγραμμα  ΕΣΠΑ, θα δημιουργήσει επιπρόσθετες δυσλειτουργίες στην καθημερινότητα των  Βρεφονηπιακών Σταθμών, η οποία είναι ήδη επιβαρυμένη από τα μέτρα για την  πρόληψη της πανδημίας.  

✔ Επίσης, η φιλοσοφία του νέου προγράμματος ‘’Κυψέλη’’ ουσιαστικά τείνει να  καταργήσει την ποικιλομορφία των παιδαγωγικών προσεγγίσεων και  προγραμμάτων των Βρεφονηπιακών Σταθμών, αντικαθιστώντας αυτά με ένα  ωρολόγιο πρόγραμμα, κοινό πανελληνίως. 

✔ Ακόμη, η ανυπαρξία διευκρινιστικών εγκυκλίων μετά το 2017, όσον αφορά  λειτουργικά ζητήματα των Βρεφονηπιακών Σταθμών, προκαλεί αφενός τριβές με  ελεγκτικούς φορείς και αφετέρου δίνει τη δυνατότητα σε εκείνους να ερμηνεύουν  κατά περίπτωση το θεσμικό πλαίσιο. 

Διερωτώμεθα λοιπόν γιατί η Πολιτεία επιθυμεί να επιτρέψει την διαπαιδαγώγηση και  εκπαίδευση των παιδιών προσχολικής ηλικίας σε πρόσωπα και χώρους, οι οποίοι δεν θα  έχουν καμία πιστοποίηση. 

Αντίθετα, οι ιδιωτικές δομές μας διαθέτουν χώρους πιστοποιημένους με βάση  συγκεκριμένα κριτήρια αδειοδότησης (κτιριολογικά, υγειονομικά κ.ά.), με καταρτισμένο  παιδαγωγικό- εκπαιδευτικό προσωπικό και παρέχουν διαπαιδαγώγηση, εκπαίδευση,  ψυχαγωγία, ψυχολογική υποστήριξη και πρώιμη παρέμβαση σε όλα τα παιδιά της  προσχολικής ηλικίας. 

Παράλληλα, μεγάλο μέρος των νόμιμων εκπροσώπων τους είναι γυναίκες, οι οποίες  εκφράζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη δυναμική της γυναικείας  επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. 

Είναι λοιπόν απορίας άξιον γιατί το αρμόδιο Υπουργείο παραβλέπει όλα τα  προηγούμενα, μεταξύ των οποίων και τον ορατό, πλέον, κίνδυνο να μείνουν άνεργοι  μερικές χιλιάδες εργαζόμενοι. 

Kατανοούμε ότι το κράτος έχει υποστεί αρκετά πλήγματα λόγω πανδημίας και φυσικών  καταστροφών, των οποίων συνεπειών είμαστε όλοι αποδέκτες, αλλά δεν θα πρέπει εκείνο  να φαίνεται ή να παρουσιάζεται ανάλγητο έναντι των παιδιών, των οικογενειών τους και  των Βρεφονηπιακών Σταθμών, οι οποίοι λειτουργούν από πολύ νωρίς το πρωί για να  υποδεχθούν τα παιδιά, προκειμένου οι γονείς τους να εργαστούν. 

Αντί της επίλυσης ορισμένων έστω προβλημάτων μας, το κράτος και τα συναρμόδια  υπουργεία επιθυμούν να παρακολουθούν, με ‘’barcode-ραβδοκώδικες’’, εάν τα παιδιά  προσέρχονται στις δομές, με διαφαινόμενους στόχους όπως την πληρωμή μελλοντικά των  δομών ανά ώρα και την περικοπή χρημάτων από τους Παιδικούς Σταθμούς από το ποσόν  που επιδοτείται, της τάξεως δηλαδή των 160 ευρώ ή 180 ευρώ ή 215 ευρώ ανά μήνα,  χρήματα τα οποία δεν επαρκούν , στις παρούσες συνθήκες και λόγω της ενεργειακής  κρίσης.  

Υπάρχουν συνάδελφοι πανελληνίως, οι οποίοι δυσκολεύονται να σιτίσουν τα παιδιά, να  βάλουν καύσιμα στα σχολικά, να αγοράσουν πετρέλαιο για να θερμάνουν τους χώρους,  να πληρώσουν τους εργαζομένους τους αλλά και τα πάγιά τους έναντι της Πολιτείας.

Σε 20 ημέρες έρχονται τα Χριστούγεννα. Τι είδους γιορτές θα κάνουν όλοι όσοι εργάζονται  στις δομές και οι ιδιοκτήτες τους, όταν η ίδια η Πολιτεία εκφράζει την επιθυμία για  ’’ποιότητα’’ στη διαπαιδαγώγηση; 

Ας μας απαντήσει λοιπόν η Πολιτεία εάν υπάρχει τρόπος επιβίωσης με βάση τα  προηγούμενα, για να ζήσουν εργαζόμενοι και επιχειρήσεις. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους αποφασίσαμε να προβούν οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί σε  γενικευμένες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας σε όλη την Ελλάδα την Παρασκευή, 10  Δεκεμβρίου, προκειμένου να ενημερώσουν τους 67.000 ωφελούμενους γονείς και να  κοινοποιήσουν προς κάθε αρμόδιο την αγωνία τους για την συνέχιση της λειτουργία των  δομών τους. 

Πολύ περισσότερο διότι τα τελευταία χρόνια, οι δομές μας στήριξαν και συνεχίζουν να  στηρίζουν τις κυβερνήσεις στην κοινωνική τους πολιτική.  

Συγκέντρωση των σχολικών λεωφορείων στην οδό ΤΟΠΑΖΗ 15, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ στο πίσω μέρος του παρκινγκ του Σούπερ Μάρκετ «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ».

1η στάση: ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Β. Όλγας 198

2η  και τελική στάση: ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΩΝ 2

Όσοι συνάδελφοι δεν έχουν σχολικά λεωφορεία, μπορούν εάν επιθυμούν, να έρθουν με φυσική παρουσία στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ που θα καταλήξει η πορεία στις 10:30π.μ.

Από το Προεδρείο της ΠΟΣΙΠΣ Από το Προεδρείο του ΣΙΜΜΙΠΑΣΕ