“Τα 40 χρόνια συμμετοχής της χώρας μας στην ΕΟΚ-ΕΕ και η επόμενη μέρα”

Σχόλιο γνώμης του Γιάννη Μαγκριώτη

Ιστορικά δικαιώθηκε η επιλογή ένταξης της χώρας μας στην ΕΟΚ το 1980, την διευρυμένη ΕΕ στην συνέχεια, στην οποία εντάχθηκε και η Κύπρος. Δικαιώθηκε και η άποψη που εκτιμούσε ότι η ένταξη μαζί με τα πολλά θετικά θα είχε και αρνητικές επιπτώσεις, με την χώρα μας να μην είναι έτοιμη να τις αντιμετωπίσει.

Η ένταξη στην ευρωζώνη και η υιοθέτηση του ευρώ ήταν επίσης μια μεγάλη επιλογή με πολλά θετικά και αρκετά αρνητικά για την χώρα μας. Η ΕΕ πρέπει να αλλάξει σε πολλά, γιατί ο κόσμος έχει αλλάξει πολύ, και θα αλλάζει με επιταχυνόμενους ρυθμούς, μόνο έτσι θα έχει θετικό ρόλο και στο μέλλον, τόσο για την ευημερία των πολιτών των χωρών μελών της, όσο και της παγκόσμιας ασφάλειας και ειρήνης.

Η χώρα μας, για πολλούς λόγους, πρέπει να πρωταγωνιστήσει στις μεγάλες θεσμικές, παραγωγικές, κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές. Αυτό απαιτεί και μεγάλες επιλογές στην χώρα μας, νέες παραγωγικές, περιβαντολλογικές και κοινωνικές συμμαχίες.

Είναι σημαντικό να πιστεύουμε και να προσπαθούμε για την ενίσχυση της ΕΕ, είναι εξίσου σημαντικό να πιστεύουμε και να αγωνιζόσαστε για την ΕΕ της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης, πρωταγωνίστρια στην περιφερειακή σταθερότητα και την παγκόσμια ειρήνη.