Ζήσης Δινάκης: Πολιτισμός. Ένα στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί

Γράφει ο Ζήσης Δινάκης, Εκπαιδευτικός-Μουσικολόγος, Υποψήφιος Σύμβουλος Ε’
Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης με τον Συνδυασμό “Ομάδα για την
Θεσσαλονίκη-Στέλιος Αγγελούδης”.


Ο πολιτισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την παιδεία των πολιτών ενός τόπου. Ως
έννοιες, η μία προϋποθέτει την άλλη αλλά και η μία οδηγεί στην άλλη. Αξίζει να αναφερθεί
πως η έννοια του πολιτισμού έχει αλλάξει σημασία στην πάροδο του χρόνου. Στην
αρχαιότητα η χρήση αυτής της έννοιας γινόταν για να χαρακτηρίσει τους λεπτούς τρόπους
συμπεριφοράς. Έτσι εάν κάποιος ήθελε να εκφράσει κάτι που εμείς σήμερα θα
χαρακτηρίζαμε ως πολιτισμό, θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει τη λέξη “παιδεία”. Είναι λοιπόν
εύκολο να διαπιστώσει κανείς την σχέση εξάρτησης που κυριαρχεί μεταξύ των δύο αυτών
εννοιών.
Ο πολιτισμός συνδέεται άμεσα με τον συνειδητοποιημένο ενεργό και ελεύθερο πολίτη μιας
κοινωνίας. Για να υπάρξει ένας τέτοιος πολίτης είναι αναγκαίο να προαχθεί η ανθρωπιστική
παιδεία μέσα στις κοινωνίες. Υπό το πρίσμα μιας ολιστικής αντίληψης για τους ανθρώπους,
οι οποίοι αποτελούν πνευματικές αλλά και υλικές οντότητες, οι εκάστοτε διοικήσεις και τα
όργανα αυτών θα πρέπει να αφουγκράζονται τις ανάγκες των πολιτών και να τις εκφράζουν
μέσω του προγράμματος τους, δίνοντας ίσες ευκαιρίες έκφρασης και δημιουργίας σε
όλους. Σίγουρα η καθαριότητα και το κυκλοφοριακό ηχούν ‘’δυνατότερα’’ πολλές φορές ως
θέματα προς λύση. Τι γίνεται όμως σε ζητήματα που άπτονται του παραπάνω θέματος;
Πολιτισμός για όλους λοιπόν. Η Θεσσαλονίκη δείχνει και πρέπει να αντιμετωπιστεί ως
κόμβος παραγωγής σύγχρονου πολιτισμού και ο άξονας του ως μια δημιουργική και
ζωντανή διαδικασία. Ακόμη, ο πολιτισμός δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία παγιωμένη
και στατική παράδοση αλλά ως μία δημιουργική έκφραση στην καθημερινότητα. Μια από
τις πολλές προτάσεις μας είναι η ενίσχυση του θεσμού των Δημητρίων με έμφαση στην
σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία της πόλης. Επίσης πρόταση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον
είναι η οργάνωση Παγκόσμιου φεστιβάλ , Λατρευτικής και Χορωδιακής μουσικής στην
Ροτόντα, τον Άγιο Δημήτριο, την Αχειροποίητο και την Αγία Σοφία που θα συνδέει τα
μοναδικά ιστορικά μνημεία της πόλης με πολιτιστικές διοργανώσεις διεθνούς επιπέδου.
Επιπλέον, η καθιέρωση της κάρτας πολιτισμού δείχνει ότι μπορεί να φέρει ευκολότερη και
πιο άμεση πρόσβαση στα μουσεία και στα θέατρα της πόλης μας και επίσης η διοργάνωση
φεστιβάλ τεχνών σε αρχαιολογικούς χώρους θα δώσει το απαιτούμενο κίνητρο στην
προσέλκυση του κόσμου αφενός και στην ανάδειξη νέων καλλιτεχνών της πόλης μας
αφετέρου.
Ο πολιτισμός λοιπόν είναι το σύστημα αξιών κάθε λαού. Ένα σύστημα που διαχέεται σε
όλες τις μορφές έκφρασης και δράσεις του. Στην μουσική, στο τραγούδι, στο θέατρο , στην
εκπαίδευση, παντού. Ακριβώς γιατί θεμελιώνει και λειτουργεί ως ταυτότητα κάθε λαού.
Είναι ένα στοίχημα που πρέπει και επιβάλλεται να κερδηθεί αλλά και ένας άξονας υψηλής
προτεραιότητας που θα δώσει την αξία που επιζητούμε στην συνολική εικόνα της
Θεσσαλονίκης που θέλουμε.

Ζήσης Δινάκης
Υποψήφιος Ε’ Δημοτικού Διαμερίσματος, Δήμου Θεσσαλονίκης.