“Δάρδανος 2021 όπως Δάρδανος 2020”

Ανακοίνωση εξέδωσε το Κίνημα Αλλαγής, με αφορμή τις εικόνες που είδαμε στην Αττική εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Αναλυτική η ανακοίνωση αναφέρει:

“Ενώ ο Αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών δεν κατανοεί ποιά είναι η σχέση μεταξύ πυρκαγιάς και πλημμύρας κι ενώ η Ελλάδα πνίγεται από τον «Μπάλλο» και οι μαθητές στήνουν αυτοσχέδιες γέφυρες για να βγουν από τα πλημμυρισμένα σχολεία, η κυβέρνηση έθεσε σε εφαρμογή το Σχέδιο με την κωδική ονομασία «Δάρδανος».

Ναι, είναι το ίδιο Σχέδιο για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων που είχε τεθεί σε εφαρμογή και το 2020 στις πλημμύρες της Καρδίτσας και του θεσσαλικού κάμπου. Μάλιστα, τότε, το Σχέδιο είχε τεθεί σε εφαρμογή μετά την πλημμύρα. Για την ακρίβεια, ανακοινώθηκε η εφαρμογή του αλλά τίποτα απολύτως δεν έγινε απ’ όσα αυτό προβλέπει.

Το σχέδιο Δάρδανος αποσκοπεί τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από την εκδήλωση των πλημμυρικών φαινομένων.

Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες, όμως, περιορίστηκαν σε κάποια κορμοδέματα μη υπάρχοντος κάποιου σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση των πλημμυρών από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, τις Περιφέρειες και τους Δήμους. Εξ άλλου, τα τοπικά σχέδια έπρεπε να ήταν έτοιμα από τον Ιανουάριο του 2020!

Όσον αφορά το σχέδιο αποκατάστασης αυτό περιορίζεται στο προσφιλές για την κυβέρνηση πεντοχίλιαρο σε όσους ζημιώθηκαν και συνοδεύεται από με μια αφηρημένη υπόσχεση χρέους προς αυτούς. Προφανώς δεν αναμένουμε από την κυβέρνηση της ΝΔ και τους πολλούς ανεύθυνο-υπεύθυνους που αλλάζουν μετά από κάθε φυσική καταστροφή να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Θα μπορούσαν, όμως, στοιχειωδώς να κάνουν κάτι για την επόμενη κακοκαιρία. Έστω αργά, έστω τώρα.”