Επιστολή νέων δικηγόρων προς τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Δ.Σ.Θ.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Θεσσαλονίκη 12 Απριλίου 2021,

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε και μέλη ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Με την παρούσα απευθυνόμαστε προς εσάς ως διατελέσαντες εκπρόσωποι των ασκούμενων και νέων δικηγόρων της πόλης μας από το 2013 έως σήμερα. Σκοπός μας είναι, δια της παρούσης, να αναδείξουμε την διαχρονικότητα των φαινομένων διαφόρων μορφών εργασιακής παρενόχλησης σε δικηγορικά γραφεία της πόλης μας και να σας παρακινήσουμε σε λήψη μέτρων. Όλοι μας, κατά την διάρκεια των θητειών μας, έχουμε δεχθεί πλήθος καταγγελιών, κατά συντριπτική πλειοψηφία, από ασκούμενους και συνεργάτες δικηγόρους, κοινό χαρακτηριστικό των οποίων ήταν ο φόβος των θυμάτων να απευθυνθούν στα αρμόδια πειθαρχικά και δικαστικά όργανα. Συχνά άλλωστε οι ίδιοι απευθυνθήκαμε και στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, προωθώντας μη προσωποποιημένες καταγγελίες ή υποβάλλοντας προτάσεις.

Κατόπιν λοιπών των πρόσφατων εξελίξεων, ιδίως στον χώρο του αθλητισμού, των τεχνών και της εκπαίδευσης, θεωρούμε ότι παρέχεται κατάλληλη αφορμή για την οργανωμένη και συστηματική αντιμετώπιση παρόμοιων φαινομένων στον κλάδο μας. Πιστεύουμε ότι σήμερα καθίσταται απόλυτη η ανάγκη της άμεσης ανάληψης πρωτοβουλίας για την παραλαβή καταγγελιών για περιπτώσεις παρενόχλησης, εργασιακής, σεξουαλικής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής κακής μεταχείρισης, σε βάρος συναδέλφων στον χώρο απασχόλησής τους, προκειμένου να ασκηθούν οι νόμιμες αρμοδιότητες των αρμόδιων πειθαρχικών οργάνων και να παραπεμφθούν περαιτέρω οι σχετικές υποθέσεις ενώπιον των αρμοδίων αρχών. Άλλωστε, σχετικές πρωτοβουλίες έχουν ήδη αναληφθεί από πολλούς συνδικαλιστικούς φορείς, αλλά και δημόσιους οργανισμούς (πχ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).

Ενδεικτικά, για τους λόγους αυτούς προτείνουμε:

1. Να εισαχθεί και να διανεμηθεί το παρόν αίτημα στο ΔΣ.

2. Να συγκροτηθεί ειδική επιτροπή παραλαβής των σχετικών καταγγελιών, οι οποίες θα προωθούνται αμέσως στον Πρόεδρο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του κατ’ άρθρο 152 ν. 4194/2013.

3. Να αναρτηθεί άμεσα σχετική ανακοίνωση – πρόσκληση προς τους συναδέλφους, δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους, για την δυνατότητα υποβολής των καταγγελιών τους για περιστατικά παρενόχλησής τους στον χώρο εργασίας τους, ενώπιον του ΔΣΘ.

4. Να αρθεί η υποχρέωση καταβολής παραβόλου σε περιπτώσεις υποβολής από δικηγόρους αναφορών – καταγγελιών τέτοιου τύπου.

5. Να διαμορφωθούν συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά αγγελιών προς εύρεση ασκουμένων και συνεργατών ώστε να εκλείψουν φαινόμενα αντιδεοντολογικών σεξιστικών αναρτήσεων που παρατηρούνται τελευταία ή σκόπιμης ασάφειας των όρων απασχόλησης.

Για τους λόγους αυτούς, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, προκειμένου να αντιμετωπισθούν φαινόμενα αντιδεοντολογικής μεταχείρισης, κακοποίησης ή υποτιμητικής συμπεριφοράς και να διασφαλισθεί η πραγματική δυνατότητα των θυμάτων να προβαίνουν σε επώνυμες καταγγελίες.

Με τιμή,

Τρασανίδης Ιωάννης, Πρόεδρος ΕΑΝΔιΘ

Τσιαμπέρα Αικατερίνη, τ. Πρόεδρος ΕΑΝΔιΘ

Μήττας Μιχαήλ, τ. Πρόεδρος ΕΑΝΔιΘ