Γιατί η κυβέρνηση απαντά σε άλλα ερωτήματα από αυτά που ερωτάται;

Σχόλιο γνώμης του Γιάννη Μαγκριώτη

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αντιμετώπιση της πανδημίας.Όταν ερωτάται, εάν είναι αποτελεσματική η πολιτική της στην αντιμετώπιση της πανδημίας, απαντά ότι, η Ελλάδα έχει καλύτερα αποτελέσματα από τις άλλες χώρες.

Γιατί δεν απαντά ευθέως στο ερώτημα;

Γιατί απαντά σε άλλη ερώτηση;

Πέραν του ότι αυτό δεν ισχύει για όλες τις χώρες και για όλη την διάρκεια της πανδημίας, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, την περίοδο, αρχές Νοέμβρη- αρχές Δεκέμβρη, η χώρα μας είχε τα χειρότερα αποτελέσματα σε όλο το κόσμο.

Τι είχε συμβεί ξαφνικά, μας καταράστηκαν οι ξένοι, από φθόνο ή συνομώτησε το Σύμπαν; Δλαδή ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση πιστεύει ότι: 1. Οι ίδιοι είναι οι καλύτεροι του κόσμου; 2. Έχουμε το καλύτερο υγειονομικό σύστημα, και τον καλύτερο κρατικό μηχανισμό; 3. Οι πολίτες είναι οι πιο πειθαρχημένοι στα μέτρα που παίρνει; 4. Η οικονομία μας, οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες είναι οι καλύτεροι του κόσμου;

Αν τα πιστεύει αυτά γιατί δεν τα λέει, αν δεν τα πιστεύει, γιατί δεν λέει ποια είναι η πραγματικότητα στην χώρα μας και γιατί;Τις απαντήσεις τις έχω γράψει πολλές φορές, και πιστεύω είναι γνωστές, όλα τα άλλα είναι προπαγάνδα.Προπαγάνδα που είναι αποτελεσματική, γιατί τα ΜΜΕ για δικούς τους λόγους σε καλύπτουν και καλλιεργείς στον κόσμο τον φόβο.