“Η δικτατορία των Συνταγματαρχών, ήταν ένα ολοκληρωτικό καθεστώς. “

Σχόλιο γνώμης του Γιάννη Μαγκριώτη

Όπως κάθε ολοκληρωτικό καθεστώς, ανεξάρτητα από το χρώμα του και τον λόγο που έχει επιβληθεί, καταργεί κάθε ατομική και συλλογική ελευθερία. Αρνείται την ατομική και συλλογική αξιοπρέπεια των ανθρώπων και των λαών. Καταστρέφει τις παραγωγικές και δημιουργικές δυνάμεις της χώρας, υπονομεύει την μεσοπρόθεσμη προοπτική ανάπτυξής της και την κοινωνική συνοχή.

Πολλές φορές, άπειρα και τραγικά είναι τα ιστορικά παραδείγματα στην παγκόσμια ιστορία, τα ολοκληρωτικά καθεστώτα προκαλούν παγκόσμιες ή εθνικές τραγωδίες.

Ο ελληνισμός ζει από το 1974 την τραγωδία της Κύπρου. Αυτό που πρέπει να μην ξεχνάμε επίσης είναι ότι: τα ολοκληρωτικά καθεστώτα δεν πέφτουν από τον ουρανό, κάποιοι συνειδητά ή ασυνείδητα δημιουργούν τις προϋποθέσεις επιβολής τους.

Να την τιμούμε και να την υποστηρίζουμε καθημερινά την δημοκρατία, με όλα τα λάθη και τα προβλήματά της, και να προσπαθούμε να την βελτιώνουμε συνεχώς.