Μήνυμα Γιώργου Μουλκιώτη για την Παγκόσμια μέρα Περιβάλλοντος

“Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος μας βρίσκει, για μια ακόμη φορά, στη δίνη μιας πολύπλευρης κρίσης, που μας διδάσκει ότι η Πράσινη Συμφωνία είναι μονόδρομος. Με σημείο εκκίνησης την αναγνώριση από όλους μας ότι η κλιματική κρίση απαιτεί επαναπροσδιορισμό της καθημερινής πολιτικής.

Για το Κίνημα Αλλαγής η προστασία του Περιβάλλοντος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αναπτυξιακής μας πολιτικής. 

Το μέλλον δεν μπορεί παρά να οικοδομείται σε μια νέα, στέρεη βάση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, με την Κλιματική Δικαιοσύνη και την Κοινωνική Δημοκρατία στο επίκεντρο. 

Με δράσεις που προωθούν στην πράξη την ενεργειακή δημοκρατία, καταπολεμούν την ενεργειακή φτώχεια και προωθούν την ανανεώσιμη κοινωνική πολιτική. 

Με ενέργειες στηριζόμενες σε συμμετοχικά σχήματα, που μπορούν να δημιουργήσουν πολιτισμικό, κοινωνικό και οικονομικό πλούτο και μας αφορούν όλους.

Με σεβασμό στις επόμενες γενιές!​”