«Να εφαρμοστούν άμεσα τα νόμιμα για την καταβολή αναδρομικών σε απώτερους κληρονόμους»

Με κοινοβουλευτική παρέμβαση – ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, από τον Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής Γιώργο Μουλκιώτη, ζητείται να δοθούν άμεσα οι απαραίτητες οδηγίες στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ώστε να εφαρμόζουν τα νόμιμα σε σχέση με την καταβολή αναδρομικών στους απώτερους συγγενείς και κληρονόμους.

Στην ερώτηση επισημαίνεται ότι με  ΚΥΑ  καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία καταβολής αναδρομικών σε κληρονόμους συνταξιούχων που είχαν υποστεί περικοπές των κύριων συντάξεων τους για το από 11/6/2015 έως 12/5/2016 χρονικό διάστημα, κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 4734/2020. Τονίζεται, επίσης, ότι στον ανωτέρω νόμο και την υπουργική απόφαση απουσιάζει πρόβλεψη για την τύχη των αναδρομικών αυτών σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου-κληρονόμου και την περαιτέρω νομιμοποίηση των απώτερων κληρονόμων.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι λόγω του χρόνου που μεσολάβησε από την έκδοση των σχετικών αποφάσεων από το Συμβούλιο της Επικρατείας, μέχρι την παραπάνω νομοθετική πρωτοβουλία και το διάστημα επεξεργασίας των αιτήσεων, μεγάλος αριθμός δικαιούχων-κληρονόμων έχει αποβιώσει (ιδίως σε περιπτώσεις που ο κληρονόμος ήταν ο σύζυγος του συνταξιούχου που είχε υποστεί τις περικοπές), ενώ οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ δεν εξυπηρετούν τα αιτήματα αυτά ελλείψει οδηγιών.

Κατόπιν αυτών, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε να καλυφθεί το κενό που δημιουργήθηκε σε σχέση με την καταβολή αναδρομικών στους απώτερους συγγενείς και κληρονόμους και ζητείται να δοθούν άμεσα οι απαραίτητες οδηγίες στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ώστε να εφαρμόζουν τα νόμιμα.