Ο κορωνοϊός και οι επιπτώσεις στο μέλλον των νέων.

Σχόλιο γνώμης του Γιάννη Μαγκριώτη

Πέρσι και φέτος, μειωμένη ύλη στις εξετάσεις, μειωμένες ώρες διδασκαλίας, μειωμένο διάβασμα, μειωμένη προσπάθεια, μειωμένο αποτέλεσμα, μειωμένες προσδοκίες. Σπάει η εκπαιδευτική αλυσίδα, τα παιδιά περνούν στην επόμενη τάξη ή βαθμίδα, χωρίς να έχουν χτίσει τις αναγκαίες βάσεις, και χωρίς να έχουν δημιουργήσει την κοινωνικότητα της σχολικής ζωής.

Οι νέοι και οι νέες δεν πρέπει να το αποδεχτούν, πολύ περισσότερο δεν πρέπει να βολευτούν. Πολύ περισσότερο τα παιδιά που οι γονείς τους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να βοηθήσουν την αναπλήρωση της μειωμένης εκπαίδευσης. Δυστυχώς, ο κορωνοϊός δεν έχει τις ίδιες επιπτώσεις σε όλες τις κοινωνικές τάξεις.