“Οι διερευνητικές για την επίλυση του Κυπριακού ξεκινούν από δυσμενέστερη αφετηρία, γιατί;”

Σχόλιο γνώμης του Γιάννη Μαγκριώτη

Ο Πρωθυπουργός στην Κύπρο δήλωσε ότι: Προσερχόμαστε στην πενταμερή της Νέας Υόρκης για την επανέναρξη του διαλόγου για την επίλυση του Κυπριακού, έχοντας ως βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ και το Κοινοτικό δίκαιο”, δηλαδή την πάγια ελληνική θέση. Όμως υπάρχουν δύο σημαντικές διαφοροποιήσεις σε αυτό το νέο κύκλο συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού:

1. Η θέση της Τουρκίας και της διοίκησης των Τουρκοκυπρίων ότι: Το πλαίσιο του ΟΗΕ δεν βοήθησε την επίλυση του Κυπριακού εδώ και 46 χρόνια, με ευθύνη της ελληνοκυπριακής πλευράς, συνεπώς πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο, και να έρθει πιο κοντά στην πραγματικότητα, δηλαδή να δεχθεί η ελληνική και η ελληνοκυπριακή πλευρά ότι υπάρχουν δύο κράτη στην Κύπρο.

2. Στην πρόσκλησή του για την πενταμερή ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, για πρώτη φορά αναφέρει ότι: “Τα μέρη θα πρέπει να δείξουν κάποια ευελιξία στις θέσεις τους”, δηλαδή δεν θα πρέπει να επιμείνουν με δογματισμό στο μέχρι τώρα πλαίσιο του ΟΗΕ. Φράση που θεωρείται ότι απευθύνεται στην ελληνική και ελληνοκυπριακή πλευρά. Δυστυχώς και η νέα προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού φαίνεται θα καταλήξει σε αδιέξοδο, εξαιτίας της Τουρκίας, όμως αυτή τη φορά η ελληνική και η ελληνοκυπριακή πλευρά ξεκινούν την προσπάθεια από πιο δυσχερή διπλωματική θέση. Τι έφταιξε για αυτήν την εξέλιξη, αφού η ελληνική κυβέρνηση δεν χάνει ευκαιρία να δηλώνει ότι: Έχει ενισχύσει τις συμμαχίες της χώρας μας και της Κύπρου, ενώ η Τουρκία συνεχώς απομονώνεται;

*Πενταμερής: Οι τρεις εγγυήτριες χώρες, Ελλάδα, Τουρκία, Μεγάλη Βρετανία, οι ελληνοκυπριακή κοινότητα και η τουρκοκυπριακή.